Räddningsregion Bergslagen

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett tryggare samhälle

Tisdag 12 maj 2020 startade Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

Karta mindre.jpg

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland bildar nu därför en gemensam operativ ledningsorganisation.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Räddningsregion Bergslagen är unikt på så sätt att det har byggts tillsammans av de ingående räddningstjänsterna och att det är det första i sitt slag utanför storstadsregionerna.

- Efter ett år kan vi konstatera att systemet fungerar bra. Det finns fortfarande detaljer att slipa på men vid stora och komplicerade händelser ser vi hur slagkraftiga vi är. Räddningsregion Bergslagen har också gett andra synergieffekter där gemensamma övningar, rutiner, upphandlingar är goda exempel på hur vi fortsätter att utvecklas, säger Räddningstjänsten Karlstadsregionens förbundsdirektör och räddningschef Nils Weslien.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
 • leda stora insatser
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larmbefäl som tillsammans med en räddningschef i beredskap utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Ingående räddningstjänster

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten Arvika
 • Räddningstjänsten Dals-Ed
 • Räddningstjänsten Eda
 • Räddningstjänsten Hagfors
 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Räddningstjänsten Malung-Sälen
 • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
 • Räddningstjänsten Säffle
 • Räddningstjänsten Torsby
 • Räddningstjänsten Åmål
 • Räddningstjänsten Årjäng
 • Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)

I början av maj 2020 kom en lagrådsremiss där regeringen föreslog att liknande organisationer för gemensam ledning ska skrivas in som krav i lagen om skydd mot olyckor. Utifrån detta beslutade riksdagen 21 oktober 2020 om förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Ändringarna innebär bland annat att:
• samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas
• kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas.
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2021. I och med starten av RRB uppfyller de ingående kommunerna redan lagens intentioner. Övriga har fram till 1 januari 2022 på sig att hitta en liknande lösning.

Följ RRB på Twitter

Räddningsregion Bergslagen finn på Twitter. Syftet är att kunna få ut information om händelser inom räddningsregionen som har ett nyhetsvärde och bedöms som allmänintresse samt att, vid behov, få ut information om insatser som kan påverka omgivningen direkt eller indirekt. Twitterkanalen används också i förebyggande syfte för att varna för förändrade riskbilder. Om det inte finns något särskilt att rapportera (vilket allra oftast är fallet) görs i stället en summering av dygnet när dagen har passerat. Följ gärna kontot! Du hittar det om du söker på RRBergslagen.

Till RRB:s Twitterkonto (extern länk)

Se filmen om RRB