Personal

Filtrera
Förbundsledning
Verksamhetsstöd
Förebyggande
Utbildning
Räddningstjänst
Säkerhet
Trygghetscenter

Förbundsledning

Nils Weslien
Förbundsdirektör/räddningschef

054-540 28 32

nils.weslien@karlstad.se

Verksamhetsstöd

Växel
Växel

054-540 28 80

raddningstjansten@karlstad.se

Erik Ramsell
Administrativ chef

054-540 28 68

erik.ramsell@karlstad.se

Birgitta Johansson
Kommunikatör

054-540 28 10

birgitta.johansson@karlstad.se

Christian Elfhamn
Ekonom

054-540 12 08

christian.elfhamn@karlstad.se

Jennie Zetterlund
Direktionssekreterare/handläggare

054-540 28 69

jennie.zetterlund@karlstad.se

Förebyggande

Ola Åkesson
Avdelningschef

054-540 28 20

ola.akesson@karlstad.se

Glenn Appel
Brandingenjör

054-540 28 13

glenn.appel@karlstad.se

Jon Bergkvist
Brandinspektör

054-540 18 65

jon.bergkvist@karlstad.se

Björn Johansson
Brandingenjör

054-540 28 61

bjorn.johansson2@karlstad.se

Magnus Lundqvist
Brandingenjör

054-540 28 19

magnus.lundqvist@karlstad.se

Utbildning

Roger Hesselius
Avdelningschef och instruktör

054-540 28 51

roger.hesselius@karlstad.se

Morgan Michel
Instruktör 50 %

054-540 28 50

morgan.michel@karlstad.se

Lennart Thorin
Instruktör

054-540 28 83

lennart.thorin@karlstad.se

Räddningstjänst

Anders Markus
Avdelningschef

054-540 28 23

anders.markus@karlstad.se

Lars Gustafsson
Stationschef Karlstad

054-540 28 96

lars.gustafsson@karlstad.se

Mattias Arvidsson
Operativt ansvarig

054-540 28 94

mattias.arvidsson@karlstad.se

Thomas Hörnström
Operativt ansvarig

054-540 28 36

thomas.hornstrom@karlstad.se

Morgan Palmquist
Operativt ansvarig

054-540 28 42

morgan.palmquist@karlstad.se

Jan Thor
Operativt ansvarig

054-540 28 70

jan.thor@karlstad.se

Tony Falk
Styrkeledare grupp 5

054-540 28 11

tony.falk@karlstad.se

Johan Grundström
Fastighetsansvarig

054-540 28 09

johan.grundstrom@karlstad.se

Mats-Ove Norrman
Koordinator RIB

054-540 28 62

mats-ove.norrman@karlstad.se

Peter Olsson
Verkstadsförman

054-540 28 55

peter.olsson2@karlstad.se

Kristoffer Staaf
Ansvarig automatiska brandlarm

054-540 28 38

kristoffer.staaf@karlstad.se

Stephan Swartz
Övningsansvarig

054-540 28 22

stephan.swartz@karlstad.se

Säkerhet

Maria West
Avdelningschef

054-540 28 02

maria.west@karlstad.se

Elin Wolf
Säkerhetskoordinator krisberedskap

054-540 28 17

elin.wolf@karlstad.se

Sofia Falkmar
Säkerhetskoordinator krisberedskap

054-540 28 67

sofia.falkmar@karlstad.se

Jonas Gerborn
Säkerhetskoordinator krisberedskap

054-540 28 92

jonas.gerborn@karlstad.se

Erik Johansson
Säkerhetskoordinator trygghetsfrågor och brottsförebyggande

054-540 28 35

erik.johansson2@karlstad.se

Malin Larsson
Säkerhetskoordinator krisberedskap

054-540 28 15

malin.larsson2@karlstad.se

Morgan Michel
Säkerhetskoordinator SBA

054-540 28 50

morgan.michel@karlstad.se

Robin Olsson
Säkerhetskoordinator försäkringsfrågor

054-540 45 35

robin.olsson@karlstad.se

Patrik Persson
Säkerhetskoordinator intern säkerhet

054-540 28 21

patrik.persson@karlstad.se

Rebecca Strandberg
Säkerhetskoordinator intern säkerhet

054-540 28 04

rebecca.strandberg@karlstad.se

Per Wallgren
Säkerhetskoordinator skol- och ungdomsfrågor

054-540 28 12

per.wallgren@karlstad.se

Trygghetscenter

Trygghetscenter
Reception

054-540 10 80

trygghetscenter@karlstad.se