Yrken hos oss - utbildning och krav

Bild på en förman som kommunicerar via radio

På en brandstation finns många olika yrkesgrupper. Brandmän och brandingenjörer är kanske det man tänker på i första hand, men här finns också bland annat säkerhetskoordinatorer, tekniker och administrativ personal.

Brandman heltid

En brandmans huvuduppgift är att åka på utryckning, men han eller hon gör mycket mer. När en heltidsbrandman inte är på utryckning ägnar han eller hon bland annat tid åt att öva, utbilda andra och sköta materiel. 

För att bli brandman på heltidsstationen i Karlstad måste du vara klar med utbildningen skydd mot olyckor (SMO). Du ska också klara de krav som vi ställer på personlig lämplighet och fysisk förmåga. Detaljerade krav uttrycks vid varje rekrytering.

Det finns möjlighet till kompetensutveckling inom yrket. Du kan till exempel läsa MSB:s kurser för räddningstjänst och söka tjänster som tillsynsförrättare, förman eller brandmästare. Alla heltidsbrandmän har dessutom ett eget ansvarsområde.

Du som har frågor om brandmannayrket är välkommen att kontakta stationschef Jonas Ericson, e-post jonas.ericson@karlstad.se

Räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman)

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) kallas också deltidsbrandman. Om du är RIB har du en annan huvudarbetsgivare än räddningstjänsten. Som brandman på en RIB-station har du schemalagd beredskap ett antal dygn per månad.

Kvalifikationer

  • Man eller kvinna med god fysik. Du ska vara fullt frisk och uppfylla vissa konditionskrav.
  • För att vara aktuell för tjänsten behöver du bo och arbeta på ett sätt som gör att du kan infinna dig på brandstationen inom fem minuter efter larm när du har beredskap (oftast var 4:e vecka).
  • Din huvudarbetsgivare måste ge sitt medgivande till ledighet för larm och utbildning.
  • B-körkort krävs. C-körkort är meriterande.
  • Grundutbildning krävs och anordnas av oss.

Utbildning

När du blir antagen som räddningstjänstpersonal i beredskap får du genomgå utbildning som anordnas av oss. Den är upplagd så här:

  • Två veckors praktisk utbildning på brandstationen i Karlstad.
  • Fem veckors teori och praktik i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regi (MSB).

Informationsfilmer

MSB har tagit fram två informationsfilmer som berättar mer om yrket. Den första riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap. Den andra vänder sig till dig som är arbetsgivare och vill veta vad det innebär att ha räddningstjänstpersonal i beredskap anställda i din organisation.

Du som har frågor om eller är intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap är välkommen att kontakta avdelningschefen Anders Markus, e-post anders.markus@karlstad.se eller berörd stationschef.

 

Webbplatsen blideltidsbrandman.nu

SKL och MSB har skapat en webbplats för att informera om yrket och stödja rekrytering av Räddningstjänstpersonal i beredskap. Adressen är blideltidsbrandman.nu

Till blideltidsbrandman.se (extern länk)

Se vår film om ett hjälteviktigt jobb

Brandingenjör 

Brandingenjörerna hos oss arbetar främst med att förebygga att bränder inträffar. Det gör de bland annat genom att göra tillsyn och som sakkunniga inom brand och risk åt medlemskommunerna i plan- och byggärenden. Brandingenjörerna i karlstadsregionen arbetar också i den operativa rollen som räddningschef i beredskap. 

För att bli brandingenjör måste du gå en högskoleutbildning på minst 3,5 år. Du kan läsa utbildningen på Lunds tekniska högskola eller på Luleå tekniska universitet.

Säkerhetskoordinator

Säkerhetskoordinatorer kan arbeta inom flera områden. Våra säkerhetskoordinatorer jobbar bland annat med internt skydd för anställda i våra medlemskommuner och stöd till medlemskommunerna när det gäller krisberedskap och krishantering.

Det finns många olika vägar för att kunna arbeta som säkerhetskoordinator. Eftergymnasiala utbildningar inom områdena risk och säkerhet, statsvetenskap och kriminologi är några exempel. Utbildningar erbjuds på flera nivåer, till exempel inom yrkeshögskola, högskola och universitet. Mittuniversitet i Östersund och Karlstads Universitet är två sådana lärosäten.

Övriga yrken

Det finns andra yrken inom räddningstjänsten som inte är så specifika för verksamheten. Till exempel har vi en administrativ avdelning med yrken som assistent, ekonom, kommunikatör med flera. Det finns också en säkerhetsavdelning där det jobbar ett antal säkerhetskoordinatorer. Profilen för dessa tjänster varierar och uttrycks vid varje ny rekrytering.