Tillgänglighet

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Tillgänglighetsredogörelse för raddningkarlstad.se

Räddningstjänsten Karlstadsregionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur raddningkarlstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Gör så här om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (extern länk)

Så har vi testat webbplatsen

Vi har granskat webbplatsen med hjälp av en extern konsult. Analysen gjordes i juni 2020. Sedan dess har vi åtgärdat ett antal identifierade brister.

Den här redogörelsen uppdaterades 15 oktober 2020.

Så här säger lagen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (extern länk)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (extern länk) och riktlinjerna på webbriktlinjer.se (extern länk)

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Dokument och blanketter

Merparten av våra dokument och blanketter på webbplatsen är inte tillgängliga. Vi har under 2020 påbörjat en översyn av alla dokument.

Åtgärd: Våra dokument och blanketter kommer antingen göras mer tillgängliga, omvandlas till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Arbetet kommer att pågå till våren 2021.

Filmer

De flesta av filmerna på raddningkarlstad.se saknar undertexter och syntolkning.

Åtgärd: Vår ambition är att texta och syntolka våra filmer som publiceras på webbplatsen från och med nu.

Formulär

Formulär som skapas i vårt webbpubliceringssystem är inte helt tillgänglighetsanpassade.

Åtgärd: Arbete med att tillgänglighetsanpassa formulärfunktionen ska genomföras senast våren 2021.

Dolt textinnehåll i våra bild- och filmpuffar på webbens förstasida kan inte uppfattas av alla

I våra bild- och filmpuffar som ibland används på webbens förstasida måste användaren hovra över dem för att se ytterligare text som beskriver den länkade sidans innehåll. En användare som navigerar med hjälp av tangentbordet går därmed miste om viktig information som kan hjälpa denne att besluta sig för om hen vill besöka länken eller inte. Eftersom muspekaren behöver hållas över textinnehållet kan det också ställa till med problem för någon som använder sig av en förstorad muspekare i och med att mycket av texten kommer döljas under muspekaren.

Åtgärd: För att säkerställa att detta tillgänglighetskrav uppfylls kommer vi att designa om blocket och se till att allt innehåll alltid är synligt. Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras inom kort.