Verksamhetsstöd

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Verksamhetsstöd

Bild på hand som tar ner en pärm i  ett arkiv.

Avdelningen för verksamhetsstöd stödjer verksamheten med kompetens inom HR, IT, ekonomi, kommunikation och informationssäkerhet. Det är också den som ansvarar för vår dokumenthantering, diarieföring, arkiv och administration kring vår politiska direktion.

  • Vi arbetar med allt inom HR-området, som arbetsmiljö, avtal, rekrytering, rehabilitering och så vidare. 
  • Vi ansvarar för samordning och utveckling av IT i förbundet.
  • Vi hanterar förbundets ekonomi gällande budget, uppföljning, redovisning med mera.
  • Vi ansvarar för förbundets kommunikationsarbete och arbetar bland annat med presskontakter och kampanjer.
  • Vi arbetar med informationssäkerhet inom förbundet.
  • Vi har hand om förbundets posthantering och diarium samt ansvarar för dokumenthanteringen och hjälper dig som vill få tag i en allmän handling. 

Chefen för avdelningen heter Erik Ramsell, e-post erik.ramsell@karlstad.se.