Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Utbildningen riktar sig till personal på alla organisationer som enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska bedriva och ansvara för systematiskt brandskyddsarbete.

Innehåll

Lagstiftning, verksamhets- och brandskyddsbeskrivning, ansvarsfördelning, brandskyddsorganisation, utbildningsplan, handlingsplan vid brand, intern brandskyddskontroll, underhåll, incidentrapportering, brandkunskap i teoretisk och praktisk form.

Längd

4 timmar.

Antal

Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Plats

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er. 

Pris

1 000 kr per deltagare exklusive moms.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Fika ingår.

Då en del av utbildningen är praktisk och hålls utomhus bör deltagarna ha för årstiden lämpliga och oömma kläder. 

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Roger Hesselius, roger.hesselius@karlstad.se eller 054-540 28 51.