Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Utbildningen riktar sig till personal som är utsedd enligt SBF 110 att vara anläggningsskötare för automatiskt brandlarm.

Innehåll

Vi tar upp ansvarsområdet, förebyggande brandskydd, generell beskrivning av brandlarmens uppbyggnad, regler och föreskrifter, kontrolljournal, orienteringsövningar, larmlagring, larmorganisation och olika detektorers funktion och användning. Vi berättar dessutom om hur du bäst undviker onödiga larm.

Utbildningen kan skräddarsys utifrån förfrågningar och önskemål.

Längd 

7 timmar.

Antal

Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Plats 

Brandstationen i Karlstad, Infanterigatan 20. Lokal Pi-gården vid vårt övningsfält.

Pris

2 000 kr per deltagare exklusive moms.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Frukost, lunch och fika ingår.

Datum

Utbildningstillfälle: 2020-02-14, 08.00-15.00

Utbildningstillfälle: 2020-02-19, 08.00-15.00

För frågor och anmälan, kontakta Monika Nyqvist, monika.nyqvist@karlstad.se eller 054-540 13 80.