Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

Utbildningen riktar sig till personal som är utsedd enligt SBF 110 att vara anläggningsskötare för automatiskt brandlarm.

Innehåll

Vi tar upp ansvarsområdet, förebyggande brandskydd, generell beskrivning av brandlarmens uppbyggnad, regler och föreskrifter, kontrolljournal, orienteringsövningar, larmlagring, larmorganisation och olika detektorers funktion och användning. Vi berättar dessutom om hur du bäst undviker onödiga larm.

Utbildningen kan skräddarsys utifrån förfrågningar och önskemål.

Längd 

7 timmar.

Antal

Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Plats 

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er.

Pris

2 000 kr per deltagare exklusive moms.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Frukost, lunch och fika ingår.

Frågor och anmälan

Aktuellt utbildningstillfälle 2019: 6/12 08.00-15.00

Brandstationen Karlstad, lokal PI-gården

Infanterigatan 20

För frågor och bokning, kontakta Roger Hesselius, roger.hesselius@karlstad.se eller 054-540 28 51.