Säkerhetsarbete i din yrkesroll

Heta arbeten

Heta arbeten

För dig som ska ge tillstånd till, utföra eller bevaka heta arbeten

Hjälp på väg

Hjälp på väg

För dig som har vägen som din arbetsplats

Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

För dig som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning

Anläggningsskötare

Anläggningsskötare

För dig som sköter automatiska brandlarm

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

För dig som ska bedriva och ansvara för systematiskt brandskyddsarbete

Internkontroll av brandskyddet

Internkontroll av brandskyddet

För dig som är brandskyddskontrollant

Har du egna önskemål gällande utbildningar? Vill du gå en utbildning som privatperson? Kontakta Roger Hesselius, roger.hesselius@karlstad.se eller 054-540 28 51.