Hos oss

På brandstationen i Karlstad har vi nyrenoverade utbildningslokaler och ett mycket välutrustat övningsfält där vi kan iscensätta olika scenarier. Brand i byggnad, trafikolyckor, kemolyckor och drunkningstillbud är några exempel. Vi kan också hålla utbildningar på våra övriga elva brandstationer i förbundet.

Brandstationen i Karlstad

Utbildningslokaler

Pi-gården.

Sandbäcken.

Övningsfält

Övningsfältet med sina byggnader, järnvägsräls och närheten till Sandbäckstjärn.

Våra övriga brandstationer

Om det passar er bättre kan vi också hålla våra utbildningar på någon av våra övriga brandstationer. Vi har stationer i Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Högboda, Kil, Molkom, Munkfos, Vålberg, Värmskog och Väse.

Läs mer om våra övriga stationer