Vattenlivräddning

Vattenlivräddning

Utbildningen riktar sig till personal vid badplatser, gästhamnsarbetare eller liknande samt föreningar och sällskap som förväntas agera vid ett drunkningstillbud.

Innehåll

Säkerhet vid badplatser och i marin miljö. Livräddningsteknik (bland annat hämta livlös person från ca 3 meters djup samt ytsimma med livlös person). Kunskap och handhavande med livräddningsutrustning. Vattenvana och praktik med olika scenarion i samband med vattenlivräddning. 

Utbildningen kan skräddarsys utifrån förfrågningar och önskemål.

Längd

3-4 timmar.

Antal

Max 8 deltagare per utbildningstillfälle.

Plats

Brandstationen i Karlstad och Sundsta badhus.

Pris

6 900 kronor exklusive moms.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Fika ingår.

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Monika Nyqvist, monika.nyqvist@karlstad.se eller 054-540 13 80.