Första hjälpen L-ABCDE

Första hjälpen L-ABCDE

Utbildningen riktar sig till företag, föreningar och sällskap som vill lära sig agerande vid en olyckssituation eller ett sjukdomsfall.

Innehåll

Omhändertagande för att minska lidande, minska risken för skadeutveckling och öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men du som ska gå en HLR-utbildning kan med fördel förbereda dig genom att gå igenom HLR-rådets webbutbildning Hjälp hjärna hjärta. Du hittar utbildningen här (extern länk)

Du kan också ladda ner appen Rädda hjärtat.

Antal

Max 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Längd

4 timmar.

Plats

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er. 

Pris

6 700 kronor exklusive moms, oavsett deltagarantal. 

Övrigt

Fika ingår.

Utbildningarna följer Svenska Kardiologföreningens riktlinjer för behandling vid hjärtstopp. Läs mer på HLR-rådets webbplats hlr.nu (extern länk)

Våra instruktörer är certifierade hos HLR-rådet. De har även egen erfarenhet av livräddande insatser i sitt yrke.

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Monika Nyqvist, monika.nyqvist@karlstad.se eller 054-540 13 80.