D-HLR

D-HLR

Utbildningen riktar sig till insatspersonal, ordningsvakter, säkerhetsvakter, polis, personal i simhallar, flygpersonal etc. som förväntas agera vid ett hjärtstopp.

Innehåll

Djupgående utbildning i hjärt-lungräddning med både teori och praktik. Praktisk övning med hjärtstartare. Omhändertagande av patientens närstående.

Förkunskaper

Utförd webbutbildning hos HLR-rådet (extern länk)

Antal deltagare

Max 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Längd

4 timmar.

Plats

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er. 

Pris

6 700 kronor exklusive moms, oavsett deltagarantal.

Övrigt

Fika ingår.

Utbildningarna följer Svenska Kardiologföreningens riktlinjer för behandling vid hjärtstopp. Läs mer på HLR-rådets webbplats hlr.nu (extern länk)

Våra instruktörer är certifierade hos HLR-rådet. De har även egen erfarenhet av livräddande insatser i sitt yrke.

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Monika Nyqvist, monika.nyqvist@karlstad.se eller 054-540 13 80.