Säkerhet

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Säkerhetsavdelningen

Bild på Ungdomar för trygghet.

Säkerhetsavdelningen stödjer medlemskommunerna inom områdena internt skydd, trygghet, krisberedskap och civilt försvar. Vår verksamhet styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut.

Här är några exempel på vad vi arbetar med i kommunerna:

  • Internt skydd – bevakning, teknik och larm, personsäkerhet.
  • Samordning av Karlstads kommuns försäkringar – skaderapportering, rutiner, upphandling.
  • Trygghet för kommunernas medborgare – stöd med bland annat trygghetsinventeringar, brottsstatistik, utbildning.
  • Trygghetscenter på Drottninggatan i Karlstad – mötesplats för medborgaren där räddningstjänsten, polisen, Brottsofferjouren, kommun, trafikvärdar med flera samverkar. 
  • Ungdomar för trygghet – arbetar med trygghet och säkerhet på skolor och fritidsgårdar i Karlstads kommun, i stadsmiljö på helger och vid olika arrangemang i kommunen.
  • Krisberedskap – risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner för till exempel vattenläckor, elavbrott, dammbrott, översvämningar samt utbildning och övning för kommuner.
  • Civilt försvar - säkerhetsskydd, signalskydd och planering för kommunens verksamhet under höjd beredskap.
  • Krisledning – stöd till förbundets gemensamma krisledningsorganisation vid extraordinära händelser.
  • Systematiskt brandskyddsarbete – förebyggande brandskyddsarbete, utbildning och övning.
  • POSOM – psykisk och social omsorg som stöd till anhöriga vid olyckor.

Chef för avdelningen är Maria West, e-post maria.west@karlstad.se.