Räddningstjänsten Karlstadsregionen i sociala medier

Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av Facebook, YouTube och Instagram.

Vårt syfte med att använda sociala medier är både att sprida information och föra dialog med våra målgrupper. Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Kontakta raddningstjansten@karlstad.se om du vill anmäla stötande eller kränkande innehåll.

Du hittar oss här:

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Facebook – www.facebook.com/raddningstjansten

YouTube – www.youtube.com/user/raddningkarlstad

Ungdomar för trygghet

Facebook - www.facebook.com/ungdomarfortrygghet

Instagram - www.instagram.com/ungdomarfortrygghet