Räddningsregion Bergslagen - gränslös räddningstjänst

I maj startar Räddningsregion Bergslagen (RRB) – en samverkan mellan kommuner i Värmland, Örebro, Dalarna, norra Dalsland och del av Västmanland om ett gemensamt ledningssystem för området. Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en av de 17 räddningstjänstorganisationer som planerar för att ansluta sig till räddningsregionen, men fler organisationer kan komma att ansluta efter hand.

Karta mindre.jpgRäddningstjänsterna i Sverige behöver öka sin förmåga att leda långvariga, komplexa och storskaliga räddningsinsatser – det visar bland annat erfarenheterna från skogsbränderna 2018. Samtidigt förväntas lagkrav komma om att räddningstjänsten ska upprätthålla en ständigt bemannad ledningscentral.

RRB:s ledningssystem är gemensamt för de deltagande organisationerna, då det har konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används gemensamt.

Oavsett kommun- och länsgränser ska den part som drabbas av en olycka få snabb hjälp och undsättning – en gränslös räddningstjänst. De samlade resurserna inom räddningsregionen ger större möjligheter till effektiva insatser över lång tid.

Samarbetet kommer att innebära en betydligt kraftfullare ledningsorganisation vid stora insatser och en ständigt bemannad ledningscentral samlokaliserad med SOS Alarm i Örebro. Samarbetet kring Räddningsregion Bergslagen är unikt genom att vara det första i sitt slag i Sverige utanför storstadsområdena. Varje kommunal räddningstjänst finns fortfarande kvar i sin respektive kommun, men bidrar till den gemensamma räddningscentralen på olika sätt.

- Otroligt roligt att vi startar i maj! Vi har tillsammans byggt systemet och alla räddningstjänstorganisationer har varit delaktiga i samverkan med respektive kommunledning och politiken. Intresset från övriga landet är stort, säger Räddningstjänsten Karlstadsregionens förbundsdirektör Nils Weslien.

Räddningstjänsten Karlstadsregionens direktion tog beslut om att godkänna avtalet för förbundets medverkan i Räddningsregion Bergslagen den 6 december 2019.