Insatsstatistik 2019

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Summering av 2019 års insatser för Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningsbil framför flerfamiljshus

År 2019 blev betydligt lugnare än 2018. Efter det händelserika 2018 blev 2019 ett normalår gällande antalet insatser för Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Totalt genomförde förbundet 1655 utryckningar under 2019. Detta ställt mot 2018 års 1839 utryckningar visar på en minskning som i huvudsak kan förklaras av minskat antal onödiga utryckningar till automatlarm och bränder i skog och mark.

- Under 2018 genomfördes 144 räddningsinsatser på grund av brand i skog och mark. Det är mer än dubbelt så mycket än genomsnittet de senaste 15 åren. Även de resurser som respektive insats krävde var avsevärt större än ett normalår. Under 2019 genomfördes 75 räddningsinsatser på grund av brand i skog och mark och därmed kan det gångna året anses som ett normalår ur den aspekten, säger Anders Markus, chef för räddningstjänstavdelningen.

Skogsbränderna under 2018 har dock präglat arbetssätt och förmåga både lokalt, regionalt och nationellt, vilket Räddningstjänsten Karlstadsregionen fick erfara under en skogsbrand i Grums kommun 28 juli 2019.

- Skogsbranden som inträffade nära gränsen till Säffle kommun innebar dels att vi fick möjlighet att testa vår lokala förmåga som vi byggt med internutbildning och materielinköp, dels att vi fick testa vår förmåga att samverka regionalt med de resurser som stöttade oss från andra räddningsorganisationer. Men framförallt fick vi möjlighet att testa MSB:s nationella helikopterresurs, en mycket effektiv resurs som ställdes till vårt förfogande med kort varsel och som bekostades med statliga medel, säger Anders Markus.

Händelsetyperna ”brand i byggnad” och ”trafikolycka” ökade marginellt under året och överskred förvisso 2018 år i antal men så pass lite att det får anses ligga på samma nivå som tidigare.

- Vad gäller IVPA/hjärtstoppslarm och framförallt suicidlarm så kan vi se en ökning i antal under 2019 mot 2018. Anledningen till detta är dock inte känd för oss, säger Anders Markus.

Det mest positiva beskedet, förutom det lägre antalet skogsbränder, får anses vara minskningen av antalet onödiga utryckningar som gjorts till automatiska brandlarm.

- Minskningen kan anses bero på ett omfattande arbete med att förtydliga avtal och följa upp felaktigheter som förbundet har genomfört. Syftet med detta arbete var just att minska antalet onödiga larm, säger Anders Markus.

Särskilda insatser under året

Under året kan följande särskilda insatser nämnas:

  • Brand i parhus Munkfors. Styrkor från Munkfors, Deje, Hagfors och Ekshärad lyckades begränsa branden till startlägenheten.
  • Helt övertänd villa i Högboda. En person hoppade från andra våningen.
  • Skogsbrand i Grums kommun. 25 hektar som brann och förbundet fick helikopterstöd från MSB.
  • Brand i större ladugård utanför Kil. I samverkan med Karlstads Airports brandstyrka och fordon lyckades man rädda intilliggande byggnader.
  • Tre järnvägsvagnar spårade ut på industrispåret mitt på Hammaröleden vilket ledde till en komplicerad bärgning samt långa bilköer.

Mer information

För mer information kontakta Anders Markus, telefon 054-540 28 23, anders.markus@karlstad.se.

Antal larm per insatstyp

ÅR20192018
Brand i skog och mark75144
Brand i byggnad199172
Trafikolycka314290
Automatlarm, ej brand391473
Utsläpp farligt ämne, ej drivmedel1111
Drunkning/tillbud1319
IVPA/hjärtstoppslarm13487
Suicidlarm5335