Insatsstatistik 2020

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Summering av 2020 års insatser för Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningsbil framför flerfamiljshus

Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1613 insatser under 2020. Det är en minskning med 2,5 procent jämfört med 2019. Det som sticker ut i statistiken är dels en 25-procentig minskning av antalet larm om trafikolyckor, dels en 50-procentig ökning av antalet suicidlarm.

Trafikolycka

Minskningen i antalet olyckor ser vi framförallt i kategorin ”trafikolycka” som gått från 306 stycken 2019 till 237 stycken 2020. Det är en minskning med ungefär 25 procent vilket vi tror kan förklaras av ett minskat resande till följd av coronapandemin.

Brand i byggnad, automatlarm, IVPA och andra larmtyper

Om vi tittar på kategorierna ”brand i byggnad”, ”automatlarm”, ”IVPA och annan hjälp till ambulans” samt andra larmtyper ser vi inga större variationer mellan 2019 och 2020. Dessa får därför anses ”normala”.

Brand i skog och mark

Den varma sommaren 2018 stack ut rejält när det gällde larm om ”brand i skog och mark”. Varken 2019 eller 2020 hade samma höga sommartemperaturer vilket återspeglar sig i att antalet larm i samma kategori då var ungefär 50 procent färre än under 2018.

Drunkning/tillbud

Man kan också tänka sig att den lägre temperaturen under de två senaste åren har påverkat kategorin ”drunkning/tillbud” som också visar på ungefär 50 procent färre larm än 2018. (Vårt underlag för drunkningslarm är litet men korrelerar mot nationell statistik från Svenska Livräddningssällskapet.)

Den tydligaste trenden vi kan se är också den sorgligaste. Antalet suicidlarm har ökat med 50 procent under både 2019 och 2020. Orsaken till ökningen av antal suicidlarm i Räddningstjänsten Karlstadsregionens område är oklar.

Särskilda insatser under året

Under året kan följande särskilda insatser nämnas:

  • Brand i båthuslänga i Slottsbron, Grums. Branden startade i ett av båthusen och spred sig sedan snabbt till hela längan. Båthusen fick brinna ner under kontrollerade former då branden hunnit växa sig så pass omfattande vid räddningstjänstens ankomst och därmed redan orsakat totalskada samt att det skulle innebära risk för miljöskador att lägga på stora mängder vatten. Röken från insatsen var synlig långt från skadeplatsen och järnvägen fick stängas av på grund av risk för gasflasksexplosion. Vid insatsen medverkade stationerna Grums, Karlstad och Vålberg, under ledning av insatsledare och regional insatsledare.
  • Brand på HVB-hem i Hällekil, Deje. Brand i olika byggnader på HVB-hemmets gård vid olika dagar under juli och augusti månad. Bränderna innebar bland annat att en ladugårdsbyggnad och en förrådsbyggnad brann ner till grunden. Vid brand i HVB-hemmets huvudbyggnad, tillika boningshus, lyckades räddningstjänsten begränsa branden till vinden. Vid insatserna deltog stationerna Deje, Forshaga, Karlstad, Munkfors och Sunne (Räddningstjänsten Sunne), under ledning av insatsledare och regional insatsledare.
  • Brand i ladugård i Nyed, Molkom. Branden startade i en spannmålstork och spred sig till konstruktionen. Vid räddningstjänstens framkomst brann det i konstruktionen som ett tvärsnitt genom ladans tre plan. Räddningstjänsten lyckades släcka konstruktionsbranden samt branden i torkanläggningen och därmed rädda både ladan och stora mängder bovete som förvarades i en silo intill ladan. Vid insatsen medverkade stationerna Molkom, Karlstad, Deje och Filipstad (Bergslagens Räddningstjänst), under ledning av insatsledare och regional insatsledare.

Vi har även hjälpt våra grannar när de behövt det. Här är några av de större händelserna där vi stöttat kommuner utanför vårt förbund:

  • Industribrand på Gjuteriet i Arvika.
  • Skogsbrand i Säffle kommun.
  • Brand i transportband i gruva vid Gåsgruvan i Filipstad.
  • Utsläpp av den giftiga och frätande gasen svaveldioxid på Nordic Paper i Säffle.

Räddningsregion Bergslagen gör oss starkare

Den 12 maj 2020 var vi en av 17 räddningstjänster som gick med i Räddningsregion Bergslagen, RRB, en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser. Vi kan tydligt se att vi har blivit mer slagkraftiga i våra räddningsinsatser sedan dess. Vid de tillfällen då behovet har varit stort, har vi snabbt, tillsammans med våra grannar, tillställt omfattande räddningsresurser vilket har gjort skillnad.

Mer information

För mer information kontakta Anders Markus, telefon 054-540 28 23, anders.markus@karlstad.se.

Antal larm per insatstyp

ÅR201820192020
Brand i skog och mark1427470
Brand i byggnad178196196
Trafikolycka300306237
Automatlarm, ej brand478379402
Drunkning/tillbud19129
IVPA/hjärtstoppslarm127171148
Suicidlarm365174
Andra larmtyper544466477