Summering av 2018 års insatser för Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningsbil framför flerfamiljshus

År 2018 var ett annorlunda år för Räddningstjänsten Karlstadsregionen med anledning av den varma och torra sommaren. Antalet bränder i skog och mark var betydligt fler och krävde avsevärt mer resurser jämfört med tidigare år. I samband med en av dessa skogsbränder avled dessutom en brandman till följd av en fallolycka.

Brand i skog och mark

Under 2018 genomfördes 144 räddningsinsatser på grund av brand i skog och mark. Det är mer än dubbelt så mycket än genomsnittet de senaste 15 åren. Även de resurser som respektive insats krävde var avsevärt större än ett normalår.

- Vi skickade regelmässigt två till tre styrkor istället för en på alla larm av denna typ under stora delar av sommaren. Syftet var att minska risken för att en brand skulle gå oss ur händerna och utvecklas till en stor skogsbrand. Det har kostat mycket pengar jämfört med ett normalt år, men sannolikt har denna taktik även sparat pengar då vi undvek en skogsbrand av det riktigt stora formatet, säger Björn Johansson, dåvarande chef för räddningstjänstavdelningen.

I samband med en av dessa skogsbränder omkom en brandman från Munkfors. Han föll från en mindre klippa under en eftersläckning och ådrog sig så svåra skador att han avled på plats trots återupplivningsförsök.

- Den dödsolyckan är väl det som för alltid kommer finnas kvar i organisationens kollektiva minne. Tragiskt och en smärtsam påminnelse om att brandmannayrket trots allt har särskilda risker, säger Björn Johansson.

Drunkning

Även antalet drunkningsolyckor var fler än genomsnittet. Nästan en fördubbling från tio stycken årligen i genomsnitt till nästan 20 stycken under 2018. Även denna ökning bedöms bero på en varm sommar då fler ägnar sig åt aktiviteter i och vid vatten vilket leder till att exponeringen mot den risken ökar.

Suicid

Antalet larm kopplade till självmordsförsök och fullbordade självmord landade på 35 stycken vilket är en minskning gentemot föregående år. Dock var antalet suicidlarm under 2017 förmodligen att betrakta som onormalt högt.

Övrigt

I övrigt är 2018 att betrakta som ett relativt normalt år. Antalet larm av typen ”brand i byggnad” har visserligen ökat en aning sett till föregående år, men antalet trafikolyckor ligger på normala nivåer sett till de senaste årens genomsnitt.

- Möjligen kan vi skönja en begynnande nedgång i antalet eldstadsrelaterade bränder vilket är glädjande då det är ett särskilt fokusområde för den brandförebyggande verksamheten. Orsakerna till det får vi titta närmare på, men rimligtvis bör den omfattande och gedigna verksamhet i form av sotning och brandskyddskontroll som vår sotare ägnar sig åt ha en viss effekt, menar Björn Johansson.

Särskilda insatser under året

Under året kan följande särskilda insatser nämnas:

  • Ett tåg tänder banvallen mellan Molkom och Deje i maj. Ett stort antal bränder längs med banvallen. Tågentreprenören polisanmäls av räddningstjänsten.
  • Större skogsbränder i Tolita utanför Kil och i Edsvalla utanför Vålberg i juni.
  • Villabrand utanför Väse med en omkommen kvinna i oktober månad.
  • Våldsam brand i parhus på Kvarnberget i Karlstad.

Mer information

För mer information kontakta Björn Johansson, telefon 054-540 28 61, bjorn.johansson2@karlstad.se.

Antal larm per insatstyp

ÅR20182017
Brand i byggnad172149
Trafikolycka290266
Automatlarm, ej brand473512
Utsläpp farligt ämne, ej drivmedel1113
Drunkning/tillbud1915
IVPA/hjärtstoppslarm87102
Suicidlarm3552