Vålberg station

Bild på brandstationen i Vålberg

Vålbergs station består av 21 personer uppdelade på fyra skiftlag och en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschefen i Vålberg heter Thomas Degeryd och nås på thomas.degeryd@karlstad.se.

Som brandman i Vålberg har du beredskap var fjärde vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Vålbergsstyrkan cirka 75 insatser. Vålberg är oftast den station som åker in till Karlstad på beredskap när stationen står tom. Dess läge gör också att stationen kan nyttjas i hela regionen som en resurs.

Adress

Långgatan 59.

Risker

  • E 18 med mycket trafik och farligt gods transporter. 

Specialkompetens

Vålberg är en av regionens kemstyrkor och ska utöver en första livräddande insats även kunna gå in i kontaminerat område och utföra tätning och omhändertagande av kemikalier.

Fordon

Släck-/räddningsbil

Släck- /räddningsbil 222-1210

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-1210.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 1997.

Transportbil

Klicka här för högupplöst bild

RAKEL: 222-1270.

Fabrikat: Volkswagen pickup.

Årsmodell: 2006.