Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad

Brandstationen i Karlstad är bemannad dygnet runt. Styrkan ska alltid vara beredd att åka på larm. Den har 90 sekunder på sig att lämna stationen. Det kallas för anspänningstid. Vi har fyra skiftlag som turas om att bemanna stationen. Ett skiftlag består av sju personer. I skiftet ingår en styrkeledare och sex brandmän.

Stationschef från och med 1 februari 2020 är Jonas Ericson.

På stationen i Karlstad finns alltid en operativt ansvarig (OA). OA åker i egen bil vid utryckning och sköter den operativa insatsledningen i hela regionen. Vid mindre larm åker inte hela styrkan ut. Ibland inträffar flera larm samtidigt och då bestämmer OA vilken styrka som ska åka till vilken olycka. Det finns också en räddningschef i beredskap (RCB) som ansvarar för systemledningen i regionen. 

Fem grupper

Stationen i Karlstad har fyra grupper med brandmän som arbetar skift. Det finns också en femte grupp som arbetar dagtid och delvis bemannas av brandmän från skiftlagen. Grupp fem arbetar med

 • förbundets övningsverksamhet
 • förbundets utbildningsverksamhet
 • information till allmänheten
 • förbundets brandförebyggande arbete
 • förbundets trygghetsskapande arbete.

Övningsfält

Bakom brandstationen har vi ett stort övningsområde där vi genomför utbildningar och övningar.

Större risker

 • Genomkorsas av en motorväg
 • Vattenproblematik med Klarälven som rinner ut i Vänern
 • Flygplats och järnvägsstation med bangård och många transporter
 • Oljehamn med många transporter genom tåg och lastbil
 • Centralsjukhus
 • Stort antal publika lokaler, köpcenter och hotell

Specialkompetens

 1. Kemenhet (för olyckor med kemikalier)
 2. Utrustning för tung räddning (tåg etc)
 3. Rappellering (repfirning)
 4. Skogsbrandscontainer
 5. Centralförråd för regionens slang- och rökskyddsutrustning
 6. Övningsfält
 7. Verkstad
 8. Ledningsbuss för länet

Adress

Infaterigatan 20.

Fordon

Släck-/räddningsbil

Släck- /räddningsbil 222-1010

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 100 liter skum, skärsläckare samt hydraulverktyg.

RAKEL: 222-1010.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2016.

Släck-/räddningsbil

Släck- /räddningsbil 222-1020

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg.

RAKEL: 222-1020.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2012.

Hävare

Hävare 222-1030

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 32 meter, stegpaket samt uttag för skärsläckar. 

RAKEL: 222-1030.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2011.

Tankbil/lastväxlare

Tankbil/lastväxlare 222-1040

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 10 000 liter vatten, 1 000 liter skum samt vattenkanon. 

RAKEL: 222-1040.

Fabrikat: Scania. 

Årsmodell: 2009.

Transportbil

Transportbil 222-1060

Klicka här för högupplöst bild

RAKEL: 222-1060.

Fabrikat: Volkswagen pickup.

Årsmodell: 2006.

Transportbil

Transportbil 222-1070

Klicka här för högupplöst bild

RAKEL: 222-1070.

Fabrikat: Volkswagen Caravelle.

Årsmodell: 2016.

Befälsbil

Befälsbil 222-1080

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Befälsbil för operativt ansvarig.

RAKEL: 222-1080. 

Fabrikat: Volvo XC 70.

Årsmodell: 2014.

Stegbil

Stegbil 222-1130

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 32 meter. 

RAKEL: 222-1130.

Fabrikat: Metz. 

Årsmodell: 2002.

Lastväxlare

Lastväxlare 222-1160

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Används på övningsfältet samt som reservfordon.

RAKEL: 222-1160.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2003.

Befälsbil

Befälsbil 222-1180

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Beredskapsbil för räddningschef i beredskap.

RAKEL: 222-1180.

Fabrikat: Volvo XC 70. 

Årsmodell: 2014.

Befälsbil

Befälsbil 222-1280

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Används som reservbil.

RAKEL: 222-1280.

Fabrikat: Volvo XC 70.

Årsmodell: 2006.

Släck-/räddningsbil

Bild kommer

Beskrivning: 3000 liter vatten, används som reserv/övningsbil

RAKEL: 222-1610

Fabrikat: Scania

Årsmodell: 2001

 

Kembil

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Kemenhet för insatser mot farliga ämnen.

RAKEL: 222-1660.

Fabrikat: VW Crafter.

Årsmodell: 2017.

Släck-/räddningsbil

Släck- /räddningsbil 222-1610

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning:  3 000 liter vatten samt hydraulverktyg, används som övningsbil.

RAKEL: 222-1710.

Fabrikat: Volvo.

Årsmodell: 1997.

Stab- och ledningsbuss

Stab- och ledningsbuss 229-2080

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Resurs för hela länet samt del av Dalsland och Bergslagen, bemannas av brandmästare samt stabspersona.

RAKEL: 229-2080.

Fabrikat: Mercedes 614D.

Årsmodell: 1994.