Högboda

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

Station Högboda

Bild på Högbodas brandstation.

Station Högboda är en deltidsstation. Beredskapsstyrkan består av en styrkeledare eller en gruppledare och två brandmän under kvällar, nätter och helger. Övrig tid består beredskapsstyrkan av en brandman.

Stationschef i Högboda är Mattias Johansson. Han nås på e-post mattias.johansson4@karlstad.se.

Som brandman i Högboda har du beredskap i en fyraveckorscykel. Vid larm ska bilarna lämna stationen inom fem minuter. 

Första insatsperson

Stationen har FIP. FIP står för ”Första insatsperson”. I praktiken innebär FIP att styrkeledaren eller en brandman på deltidsstationen under sin beredskapsvecka har en mindre bil med sig hem. Vid ett larm åker första insatspersonen direkt till brand- olycksplatsen. 

Adress

Bodavägen 19. 

Fordon

Släck-/räddningsbil

Släck- /räddningsbil 222-2310

Klicka här för högupplöst bild 

Beskrivning: 240 liter vatten, skärsläckare samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-2310.

Fabrikat: Mercedes Sprinter. 

Årsmodell: 2009.

FIP-bil 

FIP-bil 222-2360

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: Bemannas av en person som åker direkt till skadeplats och påbörjar insatsen.

RAKEL: 222-2360.

Fabrikat: Volkswagen Caddy. 

Årsmodell: 2014.