Station Deje

Bild på Dejes brandstation

Station Deje har 21 brandmän i beredskap som är uppdelade i fyra skiftlag plus en person i reserv. Styrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän.

Stationschefen i Deje heter Per Gren och nås på e-post per.gren@karlstad.se.

Som brandman i Deje har du beredskap i en fyraveckorscykel med beredskap ett eller flera dygn per vecka. Vid en normal utryckning ska bilarna lämna stationen inom fem minuter.

Varje år gör Dejestyrkan cirka 90 insatser varav 40 är IVPA-larm.

Adress 

Älvdalsvägen 17. 

Risker

  • Normala risker med småindustri och bostäder.
  • Genomkorsas av riksväg 62 och Klarälven.

Fordon

Släck-/räddningsbil 

Släck- /räddningsbil 222-2510

Klicka här för högupplöst bild

Beskrivning: 3 000 liter vatten, 400 liter skum samt hydraulverktyg. 

RAKEL: 222-2510.

Fabrikat: Scania.

Årsmodell: 2000.

Transportbil

Transportbil 222-2570

Klicka här för högupplöst bild 

RAKEL: 222-2570.

Fabrikat: Volkswagen pickup. 

Årsmodell: 2010.