Vår syn på skum

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Vår syn på skumanvändning

Olika typer av skum och tillsatsämnen i syfte att öka släckförmågan har använts av svensk räddningstjänst sedan många år. Det finns en överhängande risk att skummet innehåller fluorerade ämnen, vilket kan orsaka större skada på miljön än primärbranden. Vi i Räddningstjänsten Karlstadsregionen har beslutat att minimera vår skumanvändning tills vi vet mer om skumvätskornas miljöpåverkan.

Det obehagliga med fluorerande ämnen är att de mycket långsamt, eller inte alls, bryts ned i naturen där de omvandlas till persistenta ämnen som hamnar i vårt grundvatten. Ett grundvatten som förr eller senare kommer att bli vårt dricksvatten.

Beslut om minimering av skum i vårt förbund

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har beslutat att minimera skumanvändning tills vi vet mer om skumvätskornas miljöpåverkan. Sedan 2015 gäller följande inom vårt förbund:

  • Vid all övningsverksamhet införs generellt förbud mot skumanvändning.
  • Vid räddningsinsatser skall skum endast användas när det är motiverat med att mycket höga värden är hotade, såsom människors liv och hälsa eller mycket omfattande ekonomiska värden, och att de lämpligtvis inte kan skyddas på annat sätt.
  • Om skum används ska det också genomföras en insats att sanera bort skummet som använts.
  • Vid insatser på vattentäkt får skum endast användas i livräddande syfte.
  • Räddningstjänsten Karlstadsregionen har inventerat all skumvätska inom förbundet och destruerat den skumvätska som påvisats särskilt skadlig.

Kontakt

Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef, e-post nils.weslien@karlstad.se

Anders Markus, chef räddningstjänstavdelningen, e-post anders.markus@karlstad.se.