Räddningstjänst

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Räddningstjänstavdelningen

Bild på brandmän som tar på sig larmställ.
Bild på brandmän som undervisar barn.

Räddningstjänstavdelningen har cirka 260 medarbetare. Vårt huvudansvar är att ansvara för den akuta utryckningsverksamheten på våra 12 brandstationer. Andra viktiga uppgifter är övningsverksamhet, service och underhåll av våra fordon, materiel och brandstationer.

Vi jobbar också med att förebygga och utbilda genom att besöka skolor, bostadsområden och samverka med trygghetscenter. På räddningstjänstavdelningen finns en heltidsorganisation och en RIB-organisation.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  1. Hjälp vid akuta nödsituationer till exempel vid brand eller andra olyckor
  2. Information och utbildning till skolklasser och allmänhet
  3. Besök i bostadsområden där vi informerar om brandskydd

Chef för avdelningen är Anders Markus, e-post anders.markus@karlstad.se.

Bild på en karta över vårt förbund.