Revision

Revisionen

Revisionen är en extern part som granskar att vår verksamhet håller sig inom sina ramar, dvs. att vi gör rätt saker och använder våra pengar på rätt sätt. Revisionen arbetar på uppdrag av respektive kommunfullmäktige.

Revisorer

Forshaga

Gunilla Björk (S)

Grums

Inge Carlsson (S), ordförande

Hammarö

Gunnar Törnqvist (S)

Karlstad

Ann-Louise Holm (S), vice ordförande

Kil

Anette Gundahl Karlsson (S)

Munkfors

Pauli Björklund (C)