Bilder

Här är högupplösta bilder som är fria att använda. Klicka på bilderna för att ladda hem dem.

Chefer och medarbetare

Nils Weslien      Nils Weslien

Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef och räddningschef i beredskap

    

Anders Markus, chef räddningstjänstavdelningen

Ola Åkesson      Ola Åkesson

Ola Åkesson, chef förebyggandeavdelningen och räddningschef i beredskap

          

Lars Gustafsson, stationschef Karlstad

    

Roger Hesselius, chef utbildningsavdelningen

    

Maria West, chef säkerhetsavdelningen

Erik Ramsell      Erik Ramsell

Erik Ramsell, chef avdelningen för verksamhetsstöd

Björn Johansson      Björn Johansson

Björn Johansson, brandingenjör och räddningschef i beredskap

Magnus Lundqvist      Magnus Lundqvist

Magnus Lundqvist, brandingenjör och räddningschef i beredskap

    

Glenn Appel, brandingenjör och räddningschef i beredskap

Birgitta Johansson      Birgitta Johansson

Birgitta Johansson, kommunikatör

Brandbilar

Släckfordon

Blåljusfordon

Brandsläckning

Brandsläckning

Olycksplats

Insatsledning

Huseldning