Bilder

Här är högupplösta bilder som är fria att använda. Klicka på bilderna för att ladda hem dem.

Chefer och medarbetare

Nils Weslien      Nils Weslien

Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef och räddningschef i beredskap

    

Anders Markus, chef räddningstjänstavdelningen och räddningschef i beredskap

Ola Åkesson      Ola Åkesson

Ola Åkesson, chef förebyggandeavdelningen och räddningschef i beredskap         

    

Roger Hesselius, chef utbildningsavdelningen

    

Maria West, chef säkerhetsavdelningen

Erik Ramsell      Erik Ramsell

Erik Ramsell, chef avdelningen för verksamhetsstöd

Björn Johansson      Björn Johansson

Björn Johansson, brandingenjör och räddningschef i beredskap

Magnus Lundqvist      Magnus Lundqvist

Magnus Lundqvist, brandingenjör och räddningschef i beredskap

    

Glenn Appel, brandingenjör och räddningschef i beredskap

Birgitta Johansson      Birgitta Johansson

Birgitta Johansson, kommunikatör

Brandbilar

Släckfordon

Blåljusfordon

Brandsläckning

Brandsläckning

Olycksplats

Insatsledning

Huseldning