Ungdomar för trygghet

Varianter av UFT:s logotyp

Ungdomar för trygghet har en en textlogotyp som ska användas då det handlar om deras verksamhet.

Tre varianter

Logotypen finns i tre varianter: positiv, svart och negativ. Den positiva logotypen ska användas i första hand.

Samprofilering

Ungdomar för trygghet är anställda av räddningstjänsten. I trycksaker ska därför deras och förbundets logotyper placeras så att det syns att vi hör ihop. UFT:s negativa logotyp placeras i en orange ruta och läggs till vänster i räddningstjänstens blå bård. Använd då logotypen med namnet Negativ med frizon.