Logotyper för nedladdning

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Logotypen för nedladdning

Bild på en ärm med Räddningstjänsten Karlstadsregionens logotyp.

Vår logotyp är starkt förknippad med vårt varumärke och hur vi uppfattas. Logotypen är en garant för att informationen kommer från oss och att den är korrekt. Därför får den bara användas i professionella sammanhang och den får bara laddas ner av dig som fått vår tillåtelse.

Olika varianter av logotypen

FÖRSTAHANDSVAL: Tonad logotyp i färg

Vi har en tonad logotyp i färg som alltid vara första val när det är tekniskt och praktiskt möjligt. Den ska alltid användas för digitala produktioner och visning på skärm.

Ladda ner den tonade logotypen i färg här

Varianter när den tonade logotypen inte kan användas

Det finns tillfällen när den tonade logotypen i färg inte går eller passar att använda, som vid tryck på vissa material, vid svartvit annonsering samt av kostnadsskäl. Vi har därför tagit fram några enklare varianter av logotypen - en i fyrfärg utan toning, en i svartvitt och en i blåvitt. 

Ladda ner de enklare varianterna av logotypen här

Frizon runt logotypen

Logotypen kommer bäst till sin rätt när den omges av en fri yta, en frizon. Frizonen ska utgöras av halva stjärnans mått. Det finns ett undantag från denna regel och det är när man vill lägga webbadressen under logotypen, då får texten läggas närmare, motsvarande en udd av stjärnan.

Logotypens placering

Logotypen ska alltid finnas med i externa produktioner och produkter som tagits fram av eller i samarbete med räddningstjänsten. Det är viktigt med en konsekvent placering av logotypen. Logotypens placering visas i avsnittet Goda exempel i profilreglerna.

Logotypens storlek

För att logotypen ska kunna tydas är minsta höjd på logotypen 18 mm. Därefter bör endast webbadress eller namnet ersätta logotypen.

Storleken på logotypen varierar beroende på pappersstorleken:

  • A3 = höjd på logotyp 34 mm
  • A4 = höjd på logotyp 25 mm
  • A5 = höjd på logotyp 23 mm
  • A6 = höjd på logotyp 21 mm

Ladda ner den tonade logotypen i färg med rätt mått och frizon för A3-, A4-, A5- och A6-format här

Endast webbadress eller namnet

I undantagsfall kan det vara önskvärt att låta webbadressen eller förbundets namn utgöra logotyp, exempelvis på vissa typer av profilgåvor där utrymmet kan vara minimalt. Det typsnitt som ska användas då är Franklin Gothic Demi och texten kan vara skriven i färgerna sot eller brandkårsblå.

Logotypens element

Den åttauddiga stjärnan i logotypen har använts av räddningstjänster i Europa sedan 1800-talet. Uddarna symboliserade tidigare åtta värdeord. Än i dag består vår värdegrund av ord som betyder mycket för oss, nämligen professionalism, respekt, lärande och mod. Droppen i logotypen symboliserar vatten och virveln symboliserar eld.