Kontakt

Besöksadress

Räddningscenter Sandbäcken, Infanterigatan 20, Karlstad. 

Vi har ingen bemannad reception. Vid besök, ring på klockan i vindfånget utanför vår foajé. 

Postadress

Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Räddningscenter Sandbäcken
653 40 Karlstad 

Växel

Växelnummer 054-540 28 80
Öppettider växel måndag-fredag 8.00-17.00

E-post

raddningstjansten@karlstad.se 

Fakturaadress

Referenskod (ska anges) 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
Box 5052 
650 05 Karlstad

Organisationsnummer

222 000-1230

Kontaktuppgifter till personal

Kontaktuppgifter till personal hittar du här.