Valborg

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Valborg: avstå från eller var försiktig när du eldar

Bild på brasa i naturen

Valborgsmässoafton stundar och det är dags att hälsa våren välkommen. Just nu råder dock stor risk för brand i skog och mark. Vi rekommenderar därför att du avstår från att elda utomhus just nu. Tänk på att all eldning sker på eget ansvar.

Våren innebär alltid ökad risk för bränder i skog och mark. Gammalt fjolårsgräs antänds lätt och brinner häftigt med risk för snabb spridning till vegetation och byggnader. Under veckan har det varit soligt och blåsigt och det är mycket torrt i våra marker. Vi avråder därför från eldning.

Om du ändå väljer att elda

Om du trots vår avrådan planerar att ordna en valborgseld är det viktigt att du är mycket försiktig! Här är några saker som du behöver tänka på:

  • Var observant på vinden. Starta absolut inga brasor under blåsiga förhållanden!
  • Välj en lämplig plats för brasan. Det bör vara minst 50 meter mellan elden och närliggande byggnader eller vegetation.
  • Placera brasan på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktningen inte stör grannar eller kringboende med nedsmutsning, till exempel aska, eller besvärande lukt.
  • Se till att ha tillgång till en vattenslang. Vattenkanna, ruskor, brandsläckare och liknande är inte tillräckligt för att stoppa elden om den börjar sprida sig.
  • Blötlägg brännbar mark runt brasan med vatten innan du tänder.
  • Var beredd med vattenslangen för att dämpa gnistregn och släcka en eventuell spridning.
  • Håll brasan liten, den bör inte överstiga 5 meter i diameter.
  • Ett område om 5 meter kring brasan ska röjas från torrt gräs och annat brännbart material. Området ska dessutom vattnas vid behov.
  • Efter eldning måste platsen bevakas. En till två brandvakter bör finnas kvar under de närmaste timmarna för att se till att inte elden flammar upp igen.

Fråga kommunen först

Av miljöskäl är det inte alltid tillåtet att elda i tätbebyggt område. Miljöförvaltningen i din kommun kan svara på om det är tillåtet för dig.

Det är alltid förbjudet att elda annat än gräs, ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats.

Kolla brandrisken där just du är

Kolla hur stor brandrisk det är just där du är innan du eldar. Ett enkelt sätt att göra det är att ladda ner appen ”Brandrisk Ute”. Den finns för iPhone, iPad och Android.

Hos SMHI finns också aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk (antändning och spridning). SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta under våren och sommaren.

Brandriskprognoser hos SMHI (extern länk)

Lokala variationer eller snabba väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt ändras.