Telefonförsäljning gällande rengöring av im- och ventilationskanaler

Enligt uppgift ringer ett företag just nu runt till villaägare i Karlstad för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men vi på räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Räddningstjänsten Karlstadsregionens medlemskommuner finns två företag som arbetar på kommunens uppdrag. Dessa företag aviserar aldrig per telefon utan endast via brev.

  • Sotning och brandskyddskontroll inom Grums, Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner utförs av Sotning & Ventilation i Karlstad AB.
  • Sotning och brandskyddskontroll inom Munkfors kommun utförs av Sotning & Ventilation i Hagfors AB. 

Dessa företag kan också utföra rengöring av im- och ventilationskanaler.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Kontakt vid frågor

Förebyggande avdelningen, nås genom växel 054-540 28 80.