Ny kemenhet gör oss effektivare

Kemenhet

I dagarna har en ny kemenhet tagits i drift på brandstationen i Karlstad. Det är en transportbil av märket Volkswagen Crafter utrustad med bakgavellyft som innehåller kemutrustning för att hantera olika typer av farliga ämnen. Tanken är att det nya fordonet ska vara en resurs för hela vår region.

Brandmannen Erik Sandgren har tillsammans med vår verkstadsförman Peter Olsson utrustat bilen och fyllt den med innehåll. Den innehåller bland annat olika typer av pumpar, tätningsmateriel samt bassänger och kärl för att kunna ta hand om farliga ämnen.

Lastutrymmet har används optimalt.

- Arbetet med den nya kemenheten startade våren 2016 då jag och operativt ansvarig Jan Thor fick i uppdrag att utreda vilken ambitionsnivå Karlstadsregionen ska ha gällande förmågan att genomföra insatser med farliga ämnen och tung räddning. Efter insamling av statistik och underlag identifierade vi sex förmågor som vi behöver fokusera på - kemdykning, tätning, överpumpning/uppsamling, invallning, impaktering och sanering, berättar Erik Sandgren.

En arbetsgrupp från olika ansvarsområden på stationen i Karlstad har planerat för det nya fordonet. I november kom den specialbeställda bilen, en Volkswagen Crafter, till stationen i Karlstad och arbetet med inredning, blåljus, Rakel osv påbörjades.

En skiss över bilens inredning.

- Det har varit två år med mycket arbete och när fordonet nu står färdigt känns det mycket bra att vi blir mer effektiva före, under och efter räddningsinsatser, avslutar Erik Sandgren.

Den nya kemenheten ersätter en lastväxlarcontainer som nu tas ur drift.