Välkommen till vår adventskalender

Det lackar mot jul och i år bjuder vi på räddningstjänsten på en alldeles egen adventskalender. Varje dag mellan 1 och 24 december lägger vi upp en ny lucka här - håll till godo!

Lucka nummer 1

Den 1 december är det Brandvarnardagen. Då är det ett bra tillfälle att byta batteri i dina brandvarnare och testa att de fungerar.

Lucka nummer 2

Fortsätt gärna att cykla även på vintern. Men tänk på att du behöver utrusta dig och din cykel för att kunna cykla säkert.

Lucka nummer 3

Brandapan Flammy vet hur man skyddar sig mot brand. Titta här så får du se!

Lucka nummer 4

Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare ska finnas i ditt hem. Då har du goda förutsättningar att skydda dig mot brand.

Lucka nummer 5

Se så viktigt det är att du utrustar dig med lampor och reflexer när du cyklar i mörker!

Lucka nummer 6

Att ha brandvarnare hemma är en självklarhet. Men hur ska de egntligen sitta? Vi visar dig!

Lucka nummer 7

En krislåda är en jättebra julklappsidé! Men vad ska man egentligen fylla den med? Här får du tips på hur du kan tänka.

Lucka nummer 8

Att tända en brasa på rätt sätt är en konst. Här vi får vi tips av en som kan!

Lucka nummer 9

Här får vi goda råd om hur man håller igång en brasa i en eldstad på rätt sätt. Rekommendationen är att stoppa i maximalt 3 kilo ved i timmen.

Lucka nummer 10

Efter att ha eldat i en eldstad är det viktigt att ta hand om askan på rätt sätt. Det kan finans glöd kvar i två, tre dygn efter avslutad eldning, så det gäller att vara försiktig.

Lucka nummer 11

Alla eldstäder som används ska brandskyddskontrolleras med visst intervall. Här får du veta vad det innebär. 

Lucka nummer 12

Här kommer en hälsning från Ungdomar för trygghet (UFT). UFT är ungdomar mellan 18 och 23 år som är anställda av räddningstjänsten för att verka som förebilder för barn och unga i Karlstads kommun. Syftet med deras verksamhet är att förebygga ungdomsvåld och mobbning samt att bidra till en tryggare miljö.

Lucka nummer 13

Idag är det Lucia och kanske fikar du med levande ljus. Mysigt - men glöm inte att släcka ljusen när du har fikat klart!

Lucka nummer 14

Här får du se när Flammy leder en utrymning. Om brandlarmet går när du är i en publik lokal är det viktigt att du tar dig ut! Titta efter de gröna skyltarna, de visar vägen!

Lucka nummer 15

Med sexkilos pulversläckare i ditt hem får du möjlighet att släcka en brand innan den hinner växa till sig. Här visar vi hur du hanterar brandsläckaren om du skulle behöva använda den.

Lucka nummer 16

Du som bor och vistas i Karlstads kommun är välkommen att vända dig till Trygghetscenter på Drottninggatan 30. Här finns representanter från räddningstjänsten, kommunen, polisen och Brottsofferjouren Värmland samlade för att göra det lätt för dig att få kontakt i frågor som rör just trygghet och säkerhet.

Lucka nummer 17

Vi erbjuder utbildningar i brandkunskap, akut livräddning och säkerhetsarbete för företag, myndigheter, föreningar och sällskap. Alla våra instruktörer är erfarna utbildare med bakgrund i utryckningstjänst. Vi kan utbilda nära er – på brandstationen i Karlstad, på någon av våra övriga stationer i förbundet eller hos er. Vi skräddarsyr gärna upplägg efter behov.

Lucka nummer 18

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara någon du känner eller en främling på gatan. Genom att lära dig hjärt-lungräddning kan du ge snabb hjälp när det oväntade händer.

Lucka nummer 19

När temperaturen sjunker och det bildas is kan det vara lockande att ge sig ut på en tur. Härligt - men se till att göra det på ett säkert sätt!

Lucka nummer 20

Varje år omkommer omkring 100 personer på grund av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare är standardutrustning. Men den som inte kan höra brandvarnaren eller hantera brandsläckaren kan behöva andra lösningar.

Lucka nummer 21

Deltidsbrandmän är brandmän som inte har räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men som är beredda att rycka ut när larmet går. De utgör stommen i svensk räddningstjänst och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor. Här får du träffa några av dem! 

Lucka nummer 22

Brinnande matfett ska släckas med ett lock eller annat obrännbart material. Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten! Då uppstår vattenångor som kan kasta iväg det brinnande fettet och branden riskerar att spridas.

Lucka nummer 23

Ha aldrig levande ljus eller tomtebloss i närheten av en torr gran! Den antänds mycket lätt och brinner fort.

Lucka nummer 24

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen vill önska er alla en riktigt God Jul!