Blanketter

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Blanketter

Du vet väl att du kan använda våra e-tjänster med e-legitimation istället för att skriva ut, signera och skicka in blanketter? Då slipper du kostnad för både utskrift och porto.

Brandfarlig vara

Blankett Tillståndsansökan brandfarlig vara (pdf, 1320 KB) 

E-tjänst Tillståndsansökan brandfarlig vara (extern länk)

Blankett Anmälan föreståndare brandfarlig vara (pdf, 1055 KB)

E-tjänst Anmälan föreståndare brandfarlig vara (extern länk)

Explosiv vara

Blankett Tillståndsansökan explosiv vara (pdf, 1411 KB)

E-tjänst Tillståndsansökan explosiv vara (extern länk)

Blankett Anmälan föreståndare och deltagare explosiv vara (pdf, 156 KB)

E-tjänst Anmälan föreståndare och deltagare explosiv vara (extern länk)

Blankett Anmälan av personer med betydande inflytande (pdf, 54 KB)

E-tjänst Anmälan av personer med betydande inflytande (extern länk)

Sotning

Blankett Ansökan om att sota själv (pdf, 646 KB)

E-tjänst Ansökan om att sota själv (extern länk)

Blankett Ansökan om att låta annan sota (pdf, 6372 KB)

E-tjänst Ansökan om att låta annan sota (extern länk)

Blankett Ansökan om ändring av sotningsfrist (pdf, 1038 KB)

E-tjänst Ansökan ändring av sotningsfrist (extern länk)

Frister för rengöring (sotning) av eldstäder och tillhörande rökkanaler (pdf, 42 KB)

Till villkor för att själv utföra sotning av eldstäder och tillhörande rökkanaler på egen fastighet

Förtroendevald

Du som är förtroendevald hittar dina blanketter under Politik och beslut

Tillfällig övernattning i skolor och liknande i vår geografi

Tidigare skulle tillfällig övernattning i lokaler vars huvudsakliga användningsområde inte är sovande förläggningsverksamhet, som skolor och liknande, anmälas till oss på Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Detta behövs inte längre.

Till Räddningstjänsten Karlstadsregionens syn på vad som är att betrakta som ett tillfredställande brandskydd i samband med  tillfällig övernattning i skolor och andra liknande