Olyckor och kris

Bild på avspärrningsband

Olyckor

Här kan du bland annat läsa vad du ska göra om du kommer först till en olycksplats, hur du ska bete dig i närheten av ett utryckningsfordon och vilket stöd du kan få om du drabbas av en brand.

Kriser

Kriser uppstår ofta utan förvarning. Det är därför viktigt att både samhället och du som privatperson är förberedda.