Efter olyckan

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Efter olyckan

Bild på ett rum där det har brunnit.

Att drabbas av en brand eller någon annan olyckstyp i eller i anslutning till sin bostad kan vara ett stort trauma. Att veta vad du bör göra efteråt och i vilken ordning kan vara svårt. Vi har sammanställt några råd om vad som kan vara bra att tänka på. Allt för att du ska komma tillbaka till ditt normala vardagsliv så snabbt som möjligt!

Ta hand om dig!

Om du har vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök eller fått brännskador och inte redan varit i kontakt med sjukvården ska du kontakta närmaste akutsjukhus eller din vårdcentral.

För att bearbeta händelsen kan det också vara bra att prata med någon. Även här kan du vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Information om vart du kan vända dig vid akuta behov av psykiskt stöd hittar du på vårdguiden, www.1177.se.

Viktiga dokument

Om det finns tid - ta vara på dina värdehandlingar och dokument om du måste lämna bostaden. Exempel på värdehandlingar kan vara nycklar, id-handlingar. pass, kreditkort, försäkringsdokument, foton och liknande.

Kontakta ditt försäkringsbolag

En av de viktigaste sakerna du ska göra om du eller din egendom har blivit skadade är att kontakta ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare hjälper dig att registrera materiella skador och personskador som har uppstått. Du måste ha en hemförsäkring för att dina egna ägodelar ska vara skyddade.

Bor du i flerfamiljshus brukar fastighetsägaren ha en fastighetsförsäkring. Denna försäkring brukar dock endast täcka skador på byggnaden.

De tar hand om din bostad

När räddningsinsatsen är avslutad påbörjas, vid behov, en så kallad restvärdesräddning. En sådan genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått vid brand, vattenskada eller annan händelse som täcks av ditt försäkringsskydd. Platsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukt vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning. Restvärdesledaren representerar försäkringsbolagen och restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring.

Om du inte kan bo kvar

Om händelsen har varit så omfattande att du inte kan bo kvar i din bostad får du hjälp med tillfälligt boende, antingen genom ditt försäkringsbolag eller genom socialtjänsten i din kommun. Ett alternativ kan vara att bo hos släkt och vänner. Rådfråga alltid restvärdespersonal eller polis om du vill ta med dig föremål som kan ha påverkats av händelsen. Dina ägodelar saneras av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar.

Teknisk undersökning

Vid en brand utreder polisen vad som har orsakat den. Det är deras uppgift att utreda om någon kan ställas till svars för den. Under släckningsarbetet finns ordningspolisen på plats. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dig som bor i huset/lägenheten i avvaktan på tekniker från polisen.