Länsstyrelsen

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Vid samhällskriser som drabbar flera kommuner har länsstyrelsen det regionala samordningsansvaret över länet. Det innebär bland annat att möjliggöra samverkan mellan länets aktörer och samordna resursbehov.