Civilsamhället

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Civilsamhället

Bild på tornet och taket på Karlstads domkyrka.

Exempel på aktörer inom civilsamhället är trossamfund, idrottsföreningar, byalag och hobbyföreningar. Dessa kan vara viktiga för att hantera en samhällsstörning. Civilsamhället kan bidra med sådant som personal, lokal eller mötesplats. Utöver att vara en resurs för andra kan civilsamhällets organisationer själva öka sin beredskap inför samhällsstörningar, detta genom kontinuitetshantering och samverkan.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att se till att verksamheten kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Det är viktigt att ni analyserar er verksamhet innan det oväntade inträffar. På så sätt förbereder ni verksamheten för att kunna mildra konsekvenserna av en händelse, ha en plan för återhämtning, förhindra att medlemmar slutar och slippa ekonomiska konsekvenser.

Så här gör ni

1. Identifiera resurser som behövs för att verksamheten ska fungera.
2. Bestäm vad som är acceptabla avbrottstider (hur länge verksamheten kan ligga nere).
3. Genomför åtgärder som exempelvis minskar sannolikheten för och konsekvenserna av störningar.
4. Ta fram planer, innehållande rutiner och checklistor, för att hantera de störningar som ändå kan uppstå.

Stöd från MSB

MSB har tagit fram en omfattande verktygslåda som stöd för kontinuitetshantering.

Verktygslåda för kontinuitetshantering på msb.se (extern länk) 

Tycker du att det låter komplicerat? Ta en titt på MSB:s film som beskriver vad kontinuitetshantering är. Filmen är cirka en minut lång.

Samverkan

Krisberedskap handlar om att ha en helhetssyn. Det innebär att känna ansvar för mer än den egna uppgiften och att bidra till lösningen om det händer något oväntat. Därför är samverkan viktigt, både i vardagen och när något oönskat inträffar.

Ni kanske redan idag har befintliga nätverk eller andra former av samverkan i er kommun. Genom nätverk i vardagen har ni goda möjligheter att samverka vid en kris.

Har du frågor?

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar våra förbundskommuners arbete med krisberedskap. Vill ni veta mer om hur ni kan bidra och förbereda er? Välkommen att höra av dig till oss säkerhetskoordinatorer på Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Filippa Börjeson, e-post filippa.borjeson@karlstad.se, telefon 054-540 17 18.

Sofia Falkmar, e-post sofia.falkmar@karlstad.se, telefon 054-540 28 67.