Frivilliga resursgruppen (FRG)

Bild på ung person som hjälper en äldre. Fotograf: Johan Paulin.

Frivilliga resursgruppen är ett stöd som kommunen kan kalla in när ordinarie resurser behöver förstärkas vid omfattande händelser. FRG Karlstadsregionen är gemensam för Karlstad, Kil, Forshaga, Grums, Munkfors och Hammarö kommuner. Ansvaret för att rekrytera och utbilda samt leda FRG vid insats ligger gemensamt på Civilförsvarsförbunden i Karlstad och i Kil. (Fotograf: Johan Paulin)

En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

För att FRG ska aktiveras för insats krävs ett kommunalt beslut. 

Uppgifter

FRG Karlstadsregionen har utpekade uppgifter vid omfattande händelser baserade på kommunernas behov. De kan till exempel hjälpa till med evakuering, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Hos Civilförsvarsförbundet finns generell information som kan avvika från de specifika uppgifterna i Karlstadsregionen.

Information om FRG hos Civilförsvarsförbundet (extern länk) 

Vill du vara med?

Är du intresserad av att gå med i FRG? Mejla FRG-ansvarig i regionen på frg-karlstadsregionen@civil2.se