Risk- och sårbarhetsanalyser

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Risk- och sårbarhetsanalyser

Bild på karta.

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och regioner är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Det är lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. RSA:erna beskriver även behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

Nya RSA:er tas fram för varje ny mandatperiod. Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer våra medlemskommuner i detta arbete.

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap på riksdagen.se (extern länk)