Följ krisen

Kikare inställd mot en stad

Här kan du få fortlöpande information om utvecklingen under en pågående samhällskris.

  • Lokalradion P4.
  • Lokala TV-kanaler.
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
  • Kommunens webbplats.
  • Myndigheternas gemensamma webbplats krisinformation.seKrisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformation och på Facebook
  • Telefon 113 13.
  • Information vid eventuella uppsamlingsplatser där du bor.