Personal

Filtrera
Förbundsledning
Verksamhetsstöd
Förebyggande
Utbildning
Räddningstjänst
Säkerhet
Trygghetscenter

Förbundsledning

Nils Weslien
Förbundsdirektör/räddningschef

054-540 28 32

nils.weslien@karlstad.se

Verksamhetsstöd

Växel
Växel

054-540 28 80

raddningstjansten@karlstad.se

Erik Ramsell
Administrativ chef

054-540 28 68

erik.ramsell@karlstad.se

Fredrik Carlén
IT-förvaltare

054-540 81 24

fredrik.carlen@karlstad.se

Birgitta Johansson
Kommunikatör

054-540 28 10

birgitta.johansson@karlstad.se

Josefin Nyberg
Ekonom

054-540 28 07

josefin.nyberg@karlstad.se

Förebyggande

Ola Åkesson
Avdelningschef

054-540 28 20

ola.akesson@karlstad.se

Glenn Appel
Brandingenjör

054-540 28 13

glenn.appel@karlstad.se

Henrik Kindberg
Brandinspektör

054-540 28 18

henrik.kindberg@karlstad.se

Magnus Lundqvist
Brandingenjör

054-540 28 19

magnus.lundqvist@karlstad.se

Utbildning

Roger Hesselius
Avdelningschef och instruktör

054-540 28 51

roger.hesselius@karlstad.se

Lennart Thorin
Instruktör

054-540 28 83

lennart.thorin@karlstad.se

Morgan Michel
Instruktör 50 %

054-540 28 50

morgan.michel@karlstad.se

Dennis Johansson
Kursadministratör

054-540 28 53

dennis.johansson@karlstad.se

Räddningstjänst

Björn Johansson
Avdelningschef

054-540 28 61

bjorn.johansson2@karlstad.se

Lars Gustafsson
Stationschef Karlstad

054-540 28 96

lars.gustafsson2@karlstad.se

Stephan Swartz
Övningsansvarig

054-540 28 22

stephan.swartz@karlstad.se

Mats-Ove Norrman
Koordinator RIB/IT

054-540 28 62

mats-ove.norrman@karlstad.se

Morgan Palmquist
Operativt ansvarig

054-540 28 42

morgan.palmquist@karlstad.se

Jan Thor
Operativt ansvarig

054-540 28 70

jan.thor@karlstad.se

Mattias Arvidsson
Operativt ansvarig

054-540 28 94

mattias.arvidsson@karlstad.se

Thomas Hörnström
Operativt ansvarig

054-540 28 36

thomas.hornstrom@karlstad.se

Tony Falk
Styrkeledare grupp 5

054-540 28 11

tony.falk@karlstad.se

Olle Carlsson
Fastighetsansvarig

054-540 28 09

olle.carlsson@karlstad.se

Peter Olsson
Verkstadsförman

054-540 28 55

peter.olsson2@karlstad.se

Säkerhet

Lars Gustafsson
Tf. avdelningschef

054-540 28 96

lars.gustafsson2@karlstad.se

Morgan Michel
Säkerhetskoordinator SBA

054-540 28 50

morgan.michel@karlstad.se

Anna Nordahl
Säkerhetskoordinator

054-540 28 06

anna.nordahl@karlstad.se

Camilla Thure
Säkerhetskoordinator

054-540 28 97

camilla.thure@karlstad.se

Rebecca Strandberg
Säkerhetskoordinator försäkringsfrågor

054-540 28 04

rebecca.strandberg@karlstad.se

Malin Larsson
Säkerhetskoordinator krisberedskap

054-540 28 15

malin.larsson2@karlstad.se

Patrik Persson
Säkerhetskoordinator internt skydd

054-540 28 21

patrik.persson@karlstad.se

Jonas Gerborn
Säkerhetskoordinator krisberedskap

054-540 28 92

jonas.gerborn@karlstad.se

Karoline van Dalen
Säkerhetskoordinator intern säkerhet

054-540 28 67

karoline.van.dalen@karlstad.se

Per Wallgren
Säkerhetskoordinator skol- och ungdomsfrågor

054-540 28 12

per.wallgren@karlstad.se

Trygghetscenter

Trygghetscenter
Reception

054-540 10 80

trygghetscenter@karlstad.se