Suicid

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Suicid

Bild på man med händerna för ansiktet.

Vi i Räddningstjänsten Karlstadsregionen tycker det är allvarligt att så många av dem som lider av psykisk ohälsa ser självmord som den enda utvägen. Så gott som varje vecka möter vi någon som försöker ta sitt liv.

När vi åker ut på suicidlarm gör vi allt vi kan för att förhindra att personen tar sitt liv. Vi försöker närma oss, prata, finnas där, lyssna och visa att det finns andra alternativ. Men mycket behöver göras för att förebygga självmord, eller psykologiska olycksfall som en del föredrar att kalla dem. Och i det måste många olika aktörer hjälpas åt.

Enligt Socialstyrelsen begår ungefär 1200 personer självmord varje år i Sverige. Till det kommer ungefär 300 personer som man misstänker har tagit sitt liv, så kallade osäkra suicid. Det är ungefär 6 gånger fler än de som omkommer i trafiken och drygt 10 gånger fler än de som dör i brand. Ändå tycker vi att trafikolyckor och bränder får större uppmärksamhet. Vi vill bidra till ökad medvetenhet även om detta samhällsproblem.

Skam och skuld kring psykisk ohälsa och suicid måste tvättas bort. Ett sätt att göra det är att prata mer om hur vanligt det är att må dåligt och ha självmordstankar. Det skulle göra det lättare för den som har sådana funderingar att ta hjälp. Myter kring självmord behöver slås hål på. Kunskap räddar liv.

Så här arbetar vi med frågan

  • Under 2015 genomförde vi en internutbildning i akut omhändertagande av självmordsbenägen person för all utryckningspersonal, både heltid och beredskapsbrandmän. Utbildningen innehöll både teori och praktik. Övrig personal fick möjlighet att gå teoridelen.
  • Vi lyfter frågan i våra kommunikationskanaler vid högriskperioder på året, på samma sätt som vi gör med brandrisker och liknande.
  • Vi försöker i möjligaste mån att närvara vid olika manifestationer.

Till dig som mår dåligt

Till dig som mår dåligt säger vi - du är inte ensam! Många känner som du någon gång i livet. Det finns hjälp att få - ta den! Hit kan du vända dig:

Till information för dig som mår dåligt hos 1177 (extern länk)

Till information för dig som mår dåligt hos Suicide Zero (extern länk)

Till information för dig som mår dåligt hos Mind (extern länk)

Till information för dig som mår dåligt hos Spes (extern länk)

Till information för dig som mår dåligt hos Region Värmland (extern länk)

Till dig som är orolig för någon

De flesta som tänker på att ta sitt liv tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det.

Suicide Zero har tips på hur du kan agera när du märker att någon mår dåligt.

Till goda råd om att hjälpa någon på suicidezero.se (extern länk)

Till goda råd om samtal med någon som mår dåligt på suicidezero.se (extern länk)

Se filmen Du kan göra skillnad från Steg för livet