Sköt om din gasolutrustning

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Sköt om din gasolutrustning

Person som grillar mat på gasolgrill.

Använder du gasoldriven utrustning utomhus eller i fordon och båtar? Ta för vana att kontrollera utrustningen inför varje säsong och varje gång du byter gasflaska.

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder brandfarlig gas. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i till exempel husvagnar och husbilar förekommer också. Ofta resulterar dessa olyckor i bränder och brännskador.

Här har vi sammanställt några goda råd som ökar säkerheten när du ska använda gasolutrustning.

Generella råd

 • Var noga med att läsa instruktionerna som medföljer din gasolanordning. Där finns information om hur du ska använda och sköta utrustningen och vilken typ av gasolbehållare som är avsedd för just din gasanordning.
 • Slangen åldras med tiden. Kontrollera den därför inför varje säsong genom att böja den. Om sprickor uppstår – byt den!
 • Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolinstallation inför varje säsong eller vid flaskbyte. Kontrollera särskilt att det inte är något läckage i anslutningen mellan slangen och gasflaskan. Använd gärna läckspray eller tvållösning.
 • Se till att anslutningspackningen (liten svart plupp) sitter kvar på slangen och inte blir kvar i flaskventilen i den gamla flaskan när du byter gasolflaska.
 • Ställ gasolutrustningen på avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet från gasanordningar till brännbart material, som till exempel väggar och möbler, vara minst 60 cm.
 • Placera gasolflaskan så att du lätt kan stänga ventilen om något skulle hända.

Gasolgrill

 • Ställ alltid gasflaskan bredvid grillen när du grillar eller så länge grillen är varm, även om det finns plats för flaskan under grillen. Om gasflaskan står grillens underrede kan värmen från grillen skada slangen och flaskan. När flaskan står bredvid grillen är det också lättare att komma åt flaskventilen om du snabbt skulle behöva stänga av gastillförseln.
 • Rengör grillen från fett och töm fettuppsamlingsanordningen regelbundet för att minska brandrisken. Det finns annars risk för att fett som droppar från grillen tar eld och skadar gasolutrustningen.

Terrassvärmare

 • Terrassvärmare är avsedda att användas utomhus och får inte brukas i uterum eller i tält.
 • Värmaren ska stå stadigt så att den inte kan falla omkull. Om en gasolvärmare med gasflaskan placerad i botten av ställningen faller omkull kan flytande gasol rinna till brännaren.

Gasolkamin

 • Gasolkaminer är avsedda att användas inomhus, till exempel i uterum, men utrymmet måste ha god ventilation.
 • Kontrollera kaminen med dess anslutningar för läckage inför varje säsong och varje gång gasflaskan byts ut.
 • Placera apparaten på avstånd från brännbart material och så att du lätt kommer åt avstängningsventilen på baksidan.

Gasolspis

 • Om man ska installera en gasolspis bör man ta hjälp av en installatör med kunskap om gasolinstallationer. Spisen ska vara installerad enligt tillverkarens anvisningar.

Gasol i fordon och båtar

 • Gasolbehållare i husvagnar, husbilar och andra fordon samt båtar förvaras alltid stående och lämpligtvis i ett avskilt utrymme som är ventilerat till det fria.
 • Om du behöver kan du få hjälp med läcksökning genom någon husvagnsklubb, husvagnsförsäljare eller marina. Vid kontrollbesiktning av husvagn eller husbil finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad.
 • Det är förbjudet att införa öppen eld på bensinstationer och färjor. Stäng gasolanläggningens huvudventil innan du tankar bilen eller kör ombord på en färja. Glöm inte att även stänga av gasen till kylskåpet.
 • Vintertid är det många som ställer undan sina husbilar och husvagnar. Det är då viktigt att de inte är anslutna till gasolsystemet och att ventilen är stängd.

Läs mer om hur du sköter om din gasolutrustning på msb.se (extern länk)