Grilla

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Grilla

Bild på mat på en grill.

Att grilla är både trevligt och gott. Ta gärna för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink med vatten i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen.

Varje år skadas ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning. Vanligast är att man bränner sig på grillen, gallret eller verktygen. Skador uppstår också när man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen. Grillning kan även resultera i bränder som sprider sig snabbt.

Kolla om det är eldningsförbud

Om det är varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det är eldningsförbud innan du börjar grilla. Information om det hittar du på länsstyrelsens webbplats. Du är också välkommen att höra av dig till oss på räddningstjänsten för information.

Tänd på rätt sätt

 • Den tändvätska du använder ska vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion.
 • Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Även tändpapper, tändgelé, tändblock är säkra sätt att tända grillen. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.
 • Var försiktig med gnistor och kringflygande aska om du fläktar på glödbädden för att få fin grillglöd.

Släck ordentligt

 • När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder uppstår när man tömmer grillen eller slänger engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de är helt släckta. Låt det gärna gå ett dygn innan du slänger kolen.
 • Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar. Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas.

Grillning på balkong

 • Kolgrillar är inte lämpliga att använda på balkonger, använd istället en elgrill eller gasolgrill.
 • Det finns ingen lag som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har särskilda ordningsregler för detta.
 • Även om din hyresvärd tillåter grillning på balkongen får du inte störa dina grannar. Röken från grillen kan vara obehaglig och kan räknas som en störning.

Engångsgrill

Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i underlaget. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand. Släng inte engångsgrillen i sopkorgen om du inte är säker på att den är helt släckt.

Gasolgrill

 • Placera gasolgrillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
 • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
 • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
 • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
 • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.
 • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.