Elda utomhus

Bild på gräseldning

Varje år får vi på räddningstjänsten släcka bränder som har spridit sig i skog och mark helt i onödan. Dessa beror nästan alltid på att folk eldar vid fel tillfälle och att de saknar släckutrustning i tillräcklig omfattning. Här har vi sammanställt några råd till dig som tänker elda utomhus.

Välj rätt tillfälle

Undvik att elda när det är mycket torrt och blåser. Speciellt vinden är en kritisk faktor, den gör att elden riskerar att sprida sig okontrollerat över väldigt stora ytor.

Kolla hur stor brandrisk det är innan du eldar. Ett enkelt sätt att göra det är att ladda ner appen ”Brandrisk Ute”. Den finns för iPhone, iPad och Android. Appen lär dig också att elda säkert utomhus och bidrar på så sätt att minska risken för gräs- och skogsbrand. 

Elda inte ensam

En eld som sprider sig är nästan omöjlig att hantera om man är ensam. Det är svårt att släcka och larma samtidigt - var därför alltid minst två när ni eldar.

Elda på rätt sätt

Dela upp gräsytan i mindre delar och elda en del i taget. Då har du både större kontroll över elden och det blir mindre rök. Se till att du har naturliga begränsningslinjer i form av vägar, vattendrag eller obrännbar mark runt där du ska elda.

Ha bra utrustning

Ha alltid med dig släckutrustning i form av vattenkannor, vattenslangar, krattor av stål, granruskor och liknande. Ha också med en mobiltelefon så att du kan larma 112 om elden blir svår att kontrollera.

Anmäl till räddningstjänsten att du ska elda 

Om du ska elda i större omfattning ska du anmäla det till oss på räddningstjänsten. Det gör du genom att ringa till brandmästaren på kontorstid. Telefonnumret är 054-540 28 80. Med större omfattning menas en brasa som är större än 2x2x2 meter. 

Visa hänsyn till grannar

Av miljöskäl är det sällan tillåtet att elda i tätbebyggt område. Miljöförvaltningen på din kommun kan svara på om det är tillåtet för dig. Det är alltid förbjudet att elda annat är ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats. Även om du får tillstånd att elda av miljöförvaltningen är det bra att tänka på vindriktningen, så att du inte stör dina grannar. 

Om du störs av någon annan som eldar

Om du störs av någon annan som eldar, ta kontakt med den som eldar och försök att lösa problemet. Lyckas ni inte komma överens vänder du dig till din kommuns miljöförvaltning.

Mer information

Vill du läsa mer om hur du eldar säkert utomhus? På DinSäkerhet.se kan du bland annat läsa om eldningsförbud, allemansrätten och eldning samt ta del av uppdaterade brandriskprognoser över hur stor brandrisken är där just du bor.