Elda utomhus

Bild på gräseldning

Varje år får vi på räddningstjänsten släcka bränder som har spridit sig i skog och mark helt i onödan. Dessa beror nästan alltid på att folk eldar vid fel tillfälle och att de saknar släckutrustning i tillräcklig omfattning. Här har vi sammanställt några råd till dig som tänker elda utomhus.

Kolla med kommunen

Av miljöskäl är det inte alltid tillåtet att elda i tätbebyggt område. Miljöförvaltningen i din kommun kan svara på om det är tillåtet för dig.

Det är alltid förbjudet att elda annat är ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats.

Kolla brandrisken

Undvik att elda när det är mycket torrt och blåser. Speciellt vinden är en kritisk faktor, den gör att elden riskerar att sprida sig okontrollerat över väldigt stora ytor.

Kolla hur stor brandrisk det är just där du är innan du eldar. Ett enkelt sätt att göra det är att ladda ner appen ”Brandrisk Ute”. Den finns för iPhone, iPad och Android.

Hos SMHI finns också aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk (antändning och spridning). SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta under våren och sommaren.

Till brandriskprognoser på smhi.se (extern länk)

Elda på rätt sätt

Elda aldrig ensam

Elda aldrig ensam. En eld som sprider sig är nästan omöjlig att hantera på egen hand. Var därför alltid minst två när ni eldar.

Elda lite i taget

Dela upp gräsytan i mindre delar och elda en del i taget. Då har du både större kontroll över elden och det blir mindre rök.

Ordna begränsningslinjer

Se till att du har begränsningslinjer runt området du ska elda. Det kan vara naturliga begränsningslinjer, som vägar, vattendrag eller obrännbar mark, eller begränsningslinjer som du själv skapar, till exempel genom att blötlägga marken.

Ha bra utrustning

Ha alltid med dig släckutrustning i form av vattenkannor, vattenslangar, krattor av stål, granruskor och liknande. Ha också med en mobiltelefon så att du kan larma 112 om elden blir svår att kontrollera.

Anmäl till räddningstjänsten att du ska elda 

Om du ska elda i större omfattning ska du anmäla det till oss på räddningstjänsten. Det gör du genom att ringa till brandmästaren på kontorstid. Telefonnumret är 054-540 28 80. Med större omfattning menas en brasa som är större än 2x2x2 meter. 

Visa hänsyn till grannar

Tänk på vindriktningen så att du inte stör dina grannar. 

Om du störs av någon annan som eldar

Om du störs av någon annan som eldar, ta kontakt med den som eldar och försök att lösa problemet. Lyckas ni inte komma överens vänder du dig till din kommuns miljöförvaltning.

Se MSB:s film om att elda och grilla i skog och mark

Genom att klicka på symbolen för undertexter kan du få text på både svenska och engelska.