Trygghetscenter Karlstad

Trygghetscenter på Drottninggatan 30 i Karlstad

Du som bor och vistas i Karlstads kommun är välkommen att vända dig till Trygghetscenter på Drottninggatan 30. Här finns representanter från räddningstjänsten, kommunen, polisen och Brottsofferjouren Värmland samlade för att göra det lätt för dig att få kontakt i frågor som rör just trygghet och säkerhet.

Öppettider

Måndag-fredag kl 9-15, med lunchstängt kl 11.30-12.30. Övrig tid tidsbokning.

Kontakt

Trygghetsfrågor

Hittegods

Vi finns här för dig

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar på bred front med trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi samordnar aktörerna på Trygghetscenter och bemannar receptionen. 

Hos oss kan du få svar på frågor om säkerhet och trygghet i ditt hem och i Karlstads kommun. Vi kan förmedla kontakt med rätt person inom räddningstjänsten och kommunen och vi bistår vid ansökan om vissa tillstånd som räddningstjänsten hanterar, som ansökan om att få hantera brandfarlig eller explosiv vara, ansökan om att få sota själv och anmälan om tillfällig övernattning.

Karlstads kommun


Fält- och uppsökarteamet

Karlstads kommuns fält- och uppsökarteam ger råd och stöd till dig som är vuxen och har missbruksproblem och psykisk ohälsa. Vi fungerar som en länk mellan dig och socialtjänsten och kan berätta om stöd och hjälpinsatser. Vi är även ett stöd i kontakt med sjukvården och andra myndigheter.

Utifrån dina behov och önskemål kommer vi tillsammans fram till vad vi kan göra. Du behöver inte komma till oss, vi kommer gärna hem till dig för en första träff.

Läs mer om Fält- och uppsökarteamet på karlstad.se (extern länk)

Överförmyndarkansliet

På överförmyndarkansliet kan du få information om vad en god man, förvaltare och förmyndare har för uppgifter.

Lagen säger att du för att få god man måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp. Personer med demenssjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel få god man.

Om det inte är tillräckligt med en god man, till exempel på grund av att du tar ut alla pengar så att inte gode mannen kan betala räkningarna, kan du få en förvaltare. För att få förvaltare krävs ett läkarintyg. Förvaltaren har sista ordet i så gott som alla beslut. På överförmyndarkansliet kan du:

  • Få information om hur du ansöker om att få en god man/förvaltare
  • Få information om hur du blir god man/förvaltare
  • Få Blanketter
  • Lämna redovisning för uppdraget

Läs mer om Överförmyndarkansliet på karlstad.se (extern länk)

Polisen

Hos polisen kan du anmäla brott och lämna in mindre hittegods, som plånböcker, nycklar, mobiltelefoner och smycken. Du är också välkommen hit med allmänna frågor som har med polisens verksamhet att göra.

Läs mer om Polisen i Värmland på polisen.se (extern länk) 

Brottsofferjouren Värmland

Brottsofferjouren Värmland erbjuder rådgivning och stödsamtal till dig som utsatts för brott, information om hur en polisanmälan går till, information om rättsprocessen, stöd i samband med rättegång och hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag.

Kontakten med brottsofferjouren är avgiftsfri och skyddad av tystnadslöfte. Det betyder att vi inte berättar för någon om våra samtal. Du kan även vara anonym, och behöver alltså inte säga vad du heter. Vi lyssnar och tror på dig. Vi står på din sida och stödjer dina beslut. 

Läs mer om Brottsofferjouren Värmland på varmland.boj.se (extern länk)