Orolig anhörig

Särskilt riskutsatt person

Är du orolig för någon som du tror skulle ha svårt att upptäcka och hantera en brand? Det finns mycket att göra för att skydda den som är särskilt riskutsatt. Rådgivning och information till personen själv eller anhöriga kan räcka långt. Det finns också hjälpmedel, som exempelvis spisvakter och brandsäkra textilier, i olika utformning och prisklasser.

Varje år omkommer runt hundra personer på grund av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Med ett individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas. Det är därför viktigt att hitta och hjälpa människor som skulle ha svårt att uppmärksamma och hantera en brand.

Vi på räddningstjänsten är experter på hur man skräddarsyr ett brandskydd efter person och situation. Vi ställer gärna upp som rådgivare och det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang. Så – välkommen att kontakta oss om du är orolig för någon.

Broschyr med goda råd och checklista

Klicka på bilden så kan du läsa vår broschyr om ökad brandsäkerhet för särskilt riskutsatta som pdf.

Se filmen om vårt arbete med särskilt riskutsatta

Kontakt

Glenn Appel, brandingenjör, 054-540 28 13, glenn.appel@karlstad.se

Träffar du särskilt riskutsatta personer i ditt arbete? Läs mer om vilket stöd räddningstjänsten erbjuder