Orolig anhörig

Särskilt riskutsatt person

Varje år omkommer runt hundra personer på grund av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Med ett individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas. Det är därför viktigt att hitta och hjälpa människor som skulle ha svårt att uppmärksamma och hantera en brand. Kontakta oss gärna om du är orolig för någon.

Det finns mycket att göra för att skydda den som är särskilt riskutsatt för brand. Rådgivning och information till personen själv eller anhöriga kan räcka långt. Det finns också hjälpmedel, som exempelvis spisvakter och brandsäkra textilier, i olika utformning och prisklasser.

Vi på räddningstjänsten är experter på hur man skräddarsyr ett brandskydd efter person och situation. Vi ställer gärna upp som rådgivare och det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang. Så – välkommen att kontakta oss om du är orolig för någon.

Se filmen om vårt arbete med särskilt riskutsatta

Kontakt

Henrik Kindberg, brandinspektör, 054-540 28 18, henrik.kindberg@karlstad.se

Glenn Appel, brandingenjör, 054-540 28 13, glenn.appel@karlstad.se

Arbetar du med särskilt riskutsatta personer? Läs mer om vilket stöd räddningstjänsten erbjuder här