Individanpassat brandskydd

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Individanpassat brandskydd

Bild på äldre par.

Att installera brandvarnare och skaffa handbrandsläckare och brandfilt är enkla sätt att öka tryggheten i ett hem. Men du som har svårt att höra brandvarnaren eller agera om det börjar brinna behöver annan utrustning och andra åtgärder. Vilka brandskyddsåtgärder som passar bäst är olika från person till person. Lösningarna måste anpassas till varje individ.

Förbättrat brandskydd handlar ofta om enkla förändringar som du kan göra själv eller med hjälp av närstående. Bara att upptäcka något som innebär brandfara kan göra stor skillnad. I vissa fall kan specialutrustning tillhandahållas av kommunen eller regionen. Det går också att köpa utrustning själv._E2_1385.jpg

Generell brandskyddsutrustning

Den brandskyddsutrustning vi brukar rekommendera att man ska ha hemma är brandvarnare, sexkilos pulversläckare och brandfilt. Med det brukar de flesta klara sig bra. Men för dig som har problem att upptäcka branden eller släcka och sätta dig i säkerhet om det börjar brinna finns fler hjälpmedel att ta till.

Specialutrustning

Brandvarnare för hörselskadade

bed-shaker-front-300x200.jpgEn brandvarnare reagerar på rök eller värme och tjuter för att man ska upptäcka att det brinner. För den som har svårt att höra ljudsignalen finns brandvarnare som signalerar med blixtljus eller vibrator. Om man är inskriven hos hörselvården på Region Värmland kan de assistera vid behov av sådan utrustning.

Vidarekopplat larm för rörelsehindrade

För den som inte själv kan sätta sig i säkerhet eller larma på egen hand kan det vara lämpligt att ansluta rökdetektorer till ett befintligt trygghetslarm. Om det börjar brinna går en signal till en larmcentral som kan vidarebefordra larmet till räddningstjänsten. Det finns också brandvarnare som kan anslutas till en larmcentral utan att kopplas via trygghetslarm. shutterstock_45048022.jpg

Lätta handbrandsläckare för muskelsvaga

Handbrandsläckare är bra för att släcka bränder i hemmet. I vanliga fall rekommenderar räddningstjänsten 6 kg pulversläckare. För personer med nedsatt muskelstyrka kan det vara bättre med mindre brandsläckare eller brandspray.

Mobil sprinkler

brandrisk 34 Linn.jpgEn mobil sprinkler i hemmet kan vara en lösning om det finns en tydlig brandrisk i kombination med svårigheter att hantera en brand, exempelvis sängrökning kombinerat med rörelsehinder. En mobil sprinkler känner av rök och värme och sprutar ut en vattendimma som fördröjer brandutvecklingen.

Glömma mat på spisen

Många bostadsbränder börjar på spisen. Det vanligaste är att personen som lagar mat lämnar spisen och att kastrullen kokar torr. Spisbränder kan även bero på att det har legat brännbart material på eller nära spishällen. Det finns utrustning som kan hjälpa till att förebygga bränder på spisen. Att ha säkrare rutiner i köket gör också stor nytta.

Spisvaktbrandrisk 39 Linn.jpg

Spisvakten har både timer- och övervakningsfunktion som gör att elen till spisen bryts vid brandfara. Spisvakt är ett bra hjälpmedel hos personer med minnesproblematik, de som har lätt att somna, de som har en form av missbruksproblematik och de som lätt tappar fokus.

Rengöra spisfläkten

Spisbränder sprider sig ofta till köksfläkten. Om filtren är fulla av fett kan det bidra till en snabbare brandspridning. Rengör filtren regelbundet så minskar risken för att en brand på spisen sprids vidare.

Övriga värmekällor

Lampor

Tänk på att använda rätt typ av lampa i olika armaturer. Lampor med högt wattantal utvecklar ofta mer värme än de med lägre wattantal. Lamporna ska vara så pass stabila att de inte löper risk att välta ner i stoppade möbler eller dylikt. Se också över placeringen av lampor, de ska placeras så att det inte finns någon risk att de täcks av brännbart material som exempelvis en pläd eller en gardin.

Levande ljus

Genom att ersätta levande ljus med batteridrivna minskar brandrisken utan att påverka mysfaktorn nämnvärt. Om levande ljus ändå ska användas bör de placeras i ljusstakar av obrännbart material på svårantändligt underlag. Lågan ska vara på behörigt avstånd från hängande textilier och andra brännbara material.

Sängvärmare

Rulla alltid ut sängvärmaren hela vägen för att undvika att den blir överhettad. Sängvärmare har en begränsad livslängd och bör bytas ut åtminstone var tionde år.

Rökning

Rökning är den vanligaste orsaken till att människor dör i bränder. Var tredje dödsbrand orsakas av rökning. Oftast startar branden i möbler som den rökande sitter eller ligger i. Det är inte heller ovanligt att rökarens kläder börjar brinna av cigarrettglöd.

Brandsäker rökning

Ett sätt att minska risken för brand är att röka på ett mindre brandfarligt sätt. Här kommer några tips till dig som är rökare:

  • Rök inte när du ligger eller sitter i en säng, en soffa eller andra stoppade möbler. Detta gäller särskilt om du lätt somnar eller är påverkad av mediciner, alkohol eller andra droger.
  • Stå eller sitt med en bordsskiva eller annat svårantändligt material mellan cigaretten och kläderna.
  • Använd inte kläder av tyger som lätt börjar brinna. Undvik även vida ärmar där en cigarett eller glöd lätt kan trilla ner.

Ett glas vatten släcker en liten eld

Ett glas vatten räcker så gott som alltid för att släcka en brand under de första sekunderna. Därför är det bra att alltid ha ett glas vatten till hands när man röker.

Rökförkläde och brandsäkra sängkläderforklade 2 Linn.jpg

Ett rökförkläde och brandsäkra sängkläder kan vara ett bra skydd. När någon sitter och röker hindrar rökförklädet att det börjar brinna i kläderna. Brandsäkra sängkläder, kuddar, täcken och madrasskydd minskar brandrisken för personer som röker i sängen eller i sin soffa/fåtölj. Många tycker att rökförkläde och brandsäkra sängkläder innebär en rimlig kostnad.

Elektrisk utrustning

Elbränder kan bero på fel i den elektriska utrustningen, att den glömts i påslaget läge, att den blivit gammal eller att den använts på fel sätt. Den vanligaste utrustningen som drabbas av elektriska bränder är tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare, TV och kyl/frys.

Jordfelsbrytare

Vissa bränder orsakas av att skyddshöljet mellan ledningar är trasigt och att strömmen därför leds där den inte ska ledas. En jordfelsbrytare har till uppgift att hindra den typen av skador. Samtidigt ökar den skyddet mot bränder genom att bryta strömmen. Jordfelsbrytare bör därför finnas i alla bostäder.

Rent och dammfritt

Många elektriska bränder startar av att damm börjar brinna i ett eluttag eller i en elektrisk apparat. Det är därför viktigt att hålla elektrisk utrustning fri från damm och smuts. Elektrisk utrustning ska heller inte vara täckt av exempelvis filtar eller tidningar. Övertäckning kan innebära att den luft som ska kyla utrustningen stängs ute och att utrustningen blir överhettad.

Gammal hemelektronik

Byt ut all hemelektronik som börjar få spröda sladdar eller där ledningarnas isolering ser skadad ut. Byt också ut elektrisk utrustning som låter konstigt eller som luktar bränt.

Tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin

Torktumlare, tvätt- och diskmaskiner orsakar många bränder i bostäder. Se till att någon är hemma – och vaken – när de används.

Använd utrustningen på rätt ställe

Innan du använder kablar, lampor och liknande utomhus, kontrollera att utrustningen är gjord för det. Annars kanske den inte klarar kylan och fukten, vilket kan innebära en brandrisk.

Fakta

Varje år omkommer runt hundra personer på grund av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Med ett individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas. Det är därför viktigt att hitta och hjälpa människor som skulle ha svårt att uppmärksamma och hantera en brand.

Vi på räddningstjänsten är experter på hur man skräddarsyr ett brandskydd efter person och situation. Vi ställer gärna upp som rådgivare och det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang. Så – välkommen att kontakta oss om du är orolig för egen del eller för någon annan.

Broschyr med goda råd och checklista

Bild på vår broschyr Ökad brandsäkerhet för särskilt riskutsatta - en broschyr om individanpassat brandskydd. Om du klickar på bilden bilden öppnar sig broschyren som pdf (2284KB).

Klicka på bilden så kan du läsa vår broschyr om ökad brandsäkerhet för särskilt riskutsatta som pdf (2285 KB).

Kontakt

Glenn Appel, brandingenjör, e-post glenn.appel@karlstad.se, telefon 054-540 28 13. 

Träffar du personer som är särskilt riskutsatta för brand i ditt arbete? I så fall kan du få råd av oss om vad som kan göras för att ge dem ett brandsäkrare hem.

Till information om vilket stöd vi erbjuder dig som träffar särskilt riskutsatta för brand i ditt arbete