Brandfarlig vätska

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Brandfarlig vätska

Här kan du läsa vad som gäller för dig som är privatperson och vill förvara brandfarlig vätska.

KRT_grasklippare_iStock_d_artikelbild_hoger.jpgDu som privatperson får förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C hemma. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta.  Du får också förvara upp till 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt mellan 60°C och 100°C. Om du har behov av mer än detta måste du söka tillstånd för hanteringen.

Småhus

I småhus får du förvara brandfarliga vätskor i garage, fristående förråd, ventilerat utrymme i källare och i bostadsdelen. I bostadsdelen får vätska förvaras i behållare om högst 10 liter. På vinden får du inte förvara brandfarliga vätskor.

Flerfamiljshus

I flerfamiljshus får du förvara brandfarliga vätskor i lägenheten, balkongen (ej inglasad), hobbylokal avskild i minst EI 30 och i fristående garage för flera hushåll under förutsättning att den förvaras oåtkomlig för obehöriga.

Förråd, balkong och garage

Ingen förvaring av brandfarliga vätskor är tillåten i vindsförråd eller källarförråd. I garage i bottenplan får du endast förvara brandfarliga vätskor i fordonets tank och reservdunk. På balkongen får vätska förvaras i behållare om högst 25 liter och i hobbylokalen får högst 25 liter förvaras.

Hushållets behov

I lägenheten gäller samma regler som i småhus, behållare om högst 10 liter. Tänk på att du bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov. Du får alltså inte förvara brandfarliga vätskor åt någon annan.

Tillstånd brandfarlig vara

Det är vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen som ger tillstånd som rör brandfarlig vara i våra förbundskommuner (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors).

Våra e-tjänster och blanketter för tillstånd gällande brandfarlig vara (extern länk)

Mer information

MSB:s broschyr Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö riktar sig till dig som vill lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt.

MSB:s broschyr Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö på msb.se (extern länk)