Brandfarlig gas

Bild på gasolflaskor

Här kan du läsa vad som gäller för dig som är privatperson och vill förvara brandfarlig gas.

Tillstånd

Du som privatperson får förvara högst 60 liter gasol och 10 liter annan brandfarlig gas hemma. Om du har behov av mer än det måste du söka tillstånd för hanteringen. Tillstånd söker du hos oss på räddningstjänsten.

Småhus

Gasflaskor ska alltid förvaras i ett ventilerat utrymme. I småhus får du förvara brandfarlig gas i förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30. I bostadstadsdelen får endast förvaras gasol och i behållare om högst 30 liter (t ex P 11). Ingen förvaring av brandfarlig gas är tillåten i källare eller på vind.

Flerfamiljshus

 I lägenheten får du förvara gasolbehållare mindre än 5 liter (blå campingbehållare). I flerfamiljshus får du på balkongen (ej inglasad) förvara gasol i behållare mindre än 30 liter. Ingen förvaring av brandfarlig gas är tillåten i källare, på vind eller i garage. Inte heller i fristående garage för flera hushåll är det tillåtet att förvara brandfarlig gas.