Brandfarliga varor hemma

Bild på spolarvätska

Vad ska du förvara?

Brandfarlig gas

Läs mer om att förvara brandfarlig gas som privatperson.

Brandfarlig vätska

Läs mer om att förvara brandfarlig vätska som privatperson.

Explosiv vara

Läs mer om att förvara explosiv vara som privatperson.